A Kúria elnöke, elnökhelyettesei és közvetlen munkatársai egyeztetést folytattak a Velencei Bizottság képviselőivel

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2021. szeptember 9.

Az online megbeszélés kiterjedt a Kúria több éves jogegységesítő tevékenysége eddigi tapasztalataira. Ezzel összefüggésben a jogegységi panaszeljárásokra és a jogalkalmazás egységét megteremtő tevékenységére, valamint az öttagú ítélkező tanácsok tagjainak kiválasztására és a tanácsok eljárására vonatkoztak a Velencei Bizottság kérdései.

A felek részletesen kitértek – a Velencei Bizottság korábbi ajánlásait is figyelembe vevő – hatályos jogi szabályozás kialakulásának egyes fázisaira. A Kúria tájékoztatta a jelentéstevőket arról, hogy a jogegységi panasztanács kialakítása a bírói testületekkel folytatott konzultációt követően az objektivitás és a legnagyobb fokú automatizmus jegyében történt. Működtetése is ugyanezen szempontok mentén zajlik.

A Velencei Bizottság érdeklődésére a Kúria képviselői elmondták, hogy a Kúria 2021-es évi tapasztalatai szerint a Kúria a jogegységet biztosítani tudja, ami alkotmányos meghatározottságánál fogva egyik fő feladata. Szintén kitértek arra, hogy a Kúria bíráit nem az elnök választja ki, a pályázatok elbírálásában döntéshozó szerepe a kollégiumoknak és a bírói tanácsnak van.

a Kúria Kommunikációs Osztálya