A Kúria elnöke 2021. május 20-án egyeztetést folytatott a Velencei Bizottság képviselőivel Magyarország Alaptörvénye kilencedik módosításáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2021. május 21.

A Kúria elnöke, elnökhelyettesei és közvetlen munkatársai konstruktív egyeztetést folytattak a Velencei Bizottság képviselőivel Magyarország Alaptörvénye kilencedik módosításáról

A 2021. május 20-án tartott online megbeszélés kiterjedt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány intézményi fogalmára. A Kúria elnöke és jogegységi helyettese kiemelte, hogy az Alaptörvény 2011 óta részletes és következetes szabályozást tartalmaz a közpénzekre vonatkozóan, meghatározva azt, hogy mi számít közpénznek. A bíróságok és az Alkotmánybíróság gyakorlata ennek megfelelően iránymutatásul szolgálnak. A közpénzhasználat közérdekű adatszolgáltatási kötelezettséggel jár.

Az egyeztetésen az egyedülálló általi gyermek örökbefogadása kapcsán nyitva álló jogorvoslati eljárások lehetőségeire is kitértek a hatályos eljárásjogi rendelkezések értelmezésével.

A Velencei Bizottság érdeklődésére a Kúria képviselői rámutattak arra, hogy a 800 éves Kúria közigazgatási másodfokon elbírált ügyekben teljes felülvizsgálati hatáskörrel jár el, mint felülvizsgálati bíróság viszont - semmítőszéki kompetenciájában - tényeket csak kivételesen vizsgál, jogkérdésekkel foglalkozik. Az Alkotmánybíróság kontrollja mellett a Kúria alkotmányos meghatározottságánál fogva, az elé kerülő ügyekben gondoskodik az Alaptörvénnyel összhangban álló, egységes jogértelmezésről.

Budapest, 2021. május 21.

a Kúria Kommunikációs Osztálya