A Kúria 2018. év első Teljes Ülése – Darák Péter: A gyakorlatban kell megmutatni a felkészülés eredményét

Dátum

A 2018. év első Teljes Ülését tartotta meg a Kúria 2018. január 29-én a Kúria eredeti Kossuth téri épületében. Dr. Darák Péter, a legfőbb bírói fórum elnöke az elmúlt évet értékelve a “Felkészülés évének” nevezte a 2017. esztendőt. Az idei kihívásokról és feladatokról beszélve rámutatott, hogy 2018-ban a gyakorlatban kell megmutatnunk a felkészülés eredményét.

A Teljes Ülésen a Kúria 2018. évi joggyakorlat-elemző csoportok vezetői ismertették kutatási terveiket. Az idei joggyakorlat-elemző csoportok az alábbiak:

Vizsgálati tárgykör Csoport vezetője
Jogági határvonalak az egyéni és közösségi igény érvényesítése terén – a magánélet védelme (B-P-K) dr. Márki Zoltán
Az országos büntetéskiszabási gyakorlat vizsgálata (B) dr. Katona Sándor
Ténybeli javítás jogerő után – perújítás a büntetőeljárásban (B) dr. Csák Zsolt
A migrációval összefüggő közigazgatási bírói gyakorlat (K) dr. Sperka Kálmán
A földforgalmi törvénnyel kapcsolatos perek gyakorlata (K-P)

dr. Kovács András

dr. Madarász Anna

A kötelező pszichiátriai intézeti gyógykezelés elrendelésének gyakorlata dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna
A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre vonatkozó munkajogi szabályok értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlat (M) dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna
A munkáltató kártérítési felelőssége összegszerűségének kérdései(M) dr. Tallián Blanka

 

Az ünnepélyes rendezvényen a Kúria bírái előadást hallhattak Dr. Pödör Leától, “A jogelmélet főnixmadara: a joghézag” címmel.

A Teljes Ülésen dr. Darák Péter átadta a Kúria emlékérmeit is. A 2017. év bírája elismerést dr. Hajdu Edit a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának bírája, a tavalyi év tisztviselője oklevelet pedig dr. Höltzl Lipót, a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda főosztályvezetője vehette át. 

A Teljes Ülést követően a Kúria három kollégiumának együttes ülésén a bírák elfogadták Az ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdései témájú joggyakorlat elemző csoport összefoglaló véleményét.

Budapest, 2018. január 29.

A Kúria Sajtótitkársága

A témában megjelent hírek, tudósítások:

Dr. Darák Péter a Kúria elnökének a 2018. január 29-i Teljes Ülését megnyitó beszéde: