A Kúria 2016. január 18-i Teljes Ülése

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2016. január 19.

A Kúria elnöke Csemegi Károly születésének 190. évfordulójára Teljes Ülést hívott össze, annak érdekében, hogy az első Büntető törvénykönyv világhírű megalkotójáról a Kúria méltóan megemlékezzen.

A Kúria jövőbeli székházában – jelenleg a Néprajzi Múzeum épülete - 10:00 órakor kezdődő határozatképes Teljes Ülésen a Kúria elnöke ismertette a 2016. évi tudományos és elméleti munkára vonatkozó terveket. Ennek során bemutatta a Kúria és a más bíróságok munkakapcsolatának új módszereit, az együttes kollégiumi ülések terveit, illetve az új Ptk. könyvenkénti feldolgozásának közös metódusát.

A Kúria elnökhelyettese, dr. Kónya István előadást tartott a Kúria tevékenysége és a nyilvánosság kapcsolatáról, megállapítva, hogy a Kúria feletti társadalmi ellenőrzés leghatékonyabb eszköze a nyilvánosság.  Az utóbbi években mind szélesebb körben és sokrétűen kerül az ítélkező tevékenység bemutatásra. A sajtótitkárság munkájának eredményeképpen a társadalmi érdeklődésre számot tartó ügyekben szervezett és megfelelő szakmai színvonalú a médiában a Kúria ítélkezési tevékenységének megjelenése. Ez segíti az ítéletek társadalmi elfogadottságát. A jövőre vonatkozóan keresni kell a kapcsolattartás további új eszközeit.

A 2016. évre vonatkozóan a joggyakorlat elemző csoportok vezetői bemutatták a vizsgálandó jogterületet, a vizsgálat módszerét, az elemző csoportok megalakítását, tagjait. Részletesen a joggyakorlat elemző csoportok munkájáról itt olvashatnak: http://www.kuria-birosag.hu/hu/sajto/kuriai-joggyakorlat-elemzes-kiemelt....

Dr. Bóka János docens a főtanácsadói tevékenységről tartott előadást. Bemutatta a főtanácsadók jelenleg ellátott feladatait, amely a Kúriához érkezett jogszabálytervezetek véleményezésében, igazgatási szervezési feladatokkal kapcsolatban, illetőleg a bírók részére a döntés előkészítésben való közreműködésben, az európai bíróságok tevékenységének értékelésében és bemutatásában valósul meg. Álláspontja szerint helyesebb volna a főtanácsadói tevékenységet a döntés-előkészítésre és a bírósági ítélkezés bemutatására korlátozni, tekintettel arra, hogy a jogszabály előkészítésben a jogalkotó a bírák gyakorlati tapasztalataira kíváncsi az igazgatási tevékenységet pedig a főtanácsadók természetszerűleg nem ismerhetik kellő mélységben.

Bódiné dr. Beliznai Kinga jogtörténész, az ELTE jogtudományi karának adjunktusa Csemegi Károly életútjának empatikus bemutatása során kitért Csemegi Károly kora társadalmi környezetének ismertetésére is. Részletesen taglalta az értékes életút legfontosabb állomásait.

Dr. Márki Zoltán, a Kúria Büntető Kollégiumának tanácselnöke előadásában Csemegi Károly kúriai tanácselnökként végzett több évtizedes büntető bírói tevékenységét mutatta be. Kitért a tudományos és kodifikációs munkáira is.

Dr. Molnár Ambrus, a Kúria Polgári Kollégiumának tanácselnöke a Kúria nem érdemi döntéseit elemző munkacsoport összefoglaló jelentését ismertette. A vizsgálat a Kúria több mint 5400 döntésének 18%-át képezte, feltárta és bemutatta a jogszabályi hátteret és az ezzel kapcsolatos gyakorlatot.  Hozzászólásában dr. Wellmann György kollégiumvezető jelezte, hogy az összefoglalót a Polgári Kollégium kollégiumi ülésen tárgyalja tovább. Ezt követően a Teljes Ülés az összefoglalót egyhangúlag  elfogadta.

A Kúria Teljes ülése előtt jelentette be dr. Darák Péter, hogy a 2015. év bírája dr. Balogh Zsolt Péter a Közigazgatási Kollégium Önkormányzati Tanácsának bírája és a 2015. év tisztviselője Farkasné Bajnóczi Mária.

Az 1892-ben alapított kúriai szakkönyvtár 2016. január 18-tól „A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára” elnevezéssel működik tovább.
13:30-kor munkája befejezésével Darák Péter elnök úr a Teljes Ülést berekesztette.

Budapest, 2016. január 19.

A Kúria Sajtótitkársága

Megjelent tudósítások:

A tudósításokat a forrásban megjelölt szerkesztőség engedélyével tesszük közzé.

Az eseménnyel foglalkozott még az M1 Híradó, ATV, TV2, MR 180 perc, stop.hu, Magyar Hírlap, mandiner.hu.