Közlemény a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának Kfv.III.37.400/2011/8. számú elvi határozatáról

Dátum

Az ítélet elvi megállapításai:

1. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény /a továbbiakban: Rttv./ 112. § /1/ bekezdésének c/ pontja alapján a műsorszolgáltatási jogosultság meghatározott időtartamra történt felfüggesztésén túlmenően a felfüggesztés időtartama alatt a felfüggesztés indokáról és a jogsértés mibenlétéről tájékoztató közlemény közzétételére való kötelezésre nincs lehet.

2. A jogsértés miatt kiszabott szankció súlyosságának meghatározásakor figyelembe vett azon mérlegelési szempont értékelése, miszerint ismételt jogsértésről van szó, nem eredményezheti a per tárgyalásának felfüggesztését arra hivatkozással, hogy az ismételtséget megalapozó korábbi jogsértéseket megállapító határozatok bírósági felülvizsgálata folyamatban van. Amennyiben ezen korábbi jogsértést megállapító határozatokat a bíróság a per folyamán helyezi hatályon kívül, akkor ezt a bíróság döntésekor köteles figyelembe venni, ha pedig e hatályon kívül helyezésre a per jogerős befejezését követően került sor, akkor ez a tény a Pp. 260. § /1/ bekezdésének a/ pontja alapján – az egyéb feltételek fennállta esetén – perújítás alapját képezheti.

Szóvívő