Például 10/21/2021
Például 10/21/2021

A semmis szerződés kártérítési jogkövetkezményére irányadó anyagi jogi szabály meghatározása

Tájékoztató a Pfv.V.20.610/2020/7. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

A peres felek között 2010-ben jött létre adásvételi szerződés, amelynek az 1959. évi IV. törvény (rPtk.) rendelkezései alapján a jogszabályba ütköző jellege miatti semmisségét jogerős közbenső ítélet állapította meg. Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása körében az eredeti állapot helyreállítása mellett a bíróságnak az alperes viszontkeresete alapján döntenie kellett az érvénytelen szerződéssel összefüggő kártérítési igényekről is.

Varga Zs. András: az igazságszolgáltatásnak minden külső hatalmi befolyástól függetlenül kell működnie

A Kúria a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében végzett 2019. évi tevékenységét ismertette Dr. Varga Zs. András az Országgyűlés plenáris ülésén. A Kúria elnöke expozéjában megemlékezett arról, hogy 2019-ben Magyarország és a magyar igazságszolgáltatás jubileumot ünnepelt, a bírói hatalomgyakorlásról szóló törvény elfogadásának 150 éves évfordulóját.

Varga Zs. András: „Az elnöki hivatal jelentős igazgatási hatásköröket jelent”

„A Kúriának óriási tapasztalata és hatalmas kollektív bölcsessége van”- hangsúlyozta Dr. Varga Zs. András a Pesti Ügyvéd című folyóiratnak adott interjújában.  A lap 2021. január-februári számában a Kúria elnöke emlékeztetett, célja nem a Kúria átszervezése, hanem pont ellenkezőleg, megőrizni és tovább vinni az értékeket. A „jogi divatokra” vonatkozó újságírói kérdés kapcsán a főbíró leszögezte, „egy adott pillanatban felkapott kérdéseket a Kúriának illő távolságtartással kell kezelnie.”

Oldalak