Például 09/25/2021
Például 09/25/2021

A Kúria elnöke és jogegységi elnökhelyettese kibővített kollégiumi ülésen vett részt a Veszprémi Törvényszéken

A Veszprémi Törvényszék 2021. szeptember 20-án tartott kibővített kollégiumi ülést, amelyen részt vett Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke és Dr. Patyi András, a Kúria jogegységi elnökhelyettese.

A megye valamennyi bírájának jelenlétével zajlott értekezleten a kollégiumvezetői beszámolókat követően, Dr. Varga Zs. András a korlátozott precedensrendszerről és a Kúria jogegységesítés körében elvégzett feladatairól tartott előadásában kitért a jogtörténeti előzményekre és nemzetközi példákra is. 

A Kúria elnökhelyettese képviselte a Kúriát Dunaszerdahelyen

Szladits Károly születésének 150. évfordulója alkalmából emlékszobor avatást és ünnepi tudományos ülést tartottak 2021. szeptember 16-án Dunaszerdahelyen.

A Kúria képviseletében Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes asszony vett részt az eseményen, amelyen ünnepi beszédet mondott dr. Varga Judit igazságügyi miniszter asszony.

A tudományos ülésen Dr. Hamza Gábor professzor úr, Dr. Vékás Lajos professzor úr és Dr. Mészáros Lajos, nyugalmazott alkotmánybíró úr tartottak előadást.

2021. szeptember 16.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának nemzetközi konferenciája és ünnepi ülése

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke Robert Spano úr, az Emberi Jogok Európai Bírósága elnökének meghívására Dr Sulyok Tamás úrral, az Alkotmánybíróság elnökével együtt részt vett 2021. szeptember 10-én Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai Bíróságának évnyitó ünnepi ülésén, és az annak alkalmából megrendezett ’Jogállamiság és igazságszolgáltatás a digitális korszakban’ nemzetközi konferencián.

Az ünnepi ülésen jelen volt több európai legfelsőbb bírósági és alkotmánybírósági elnök, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírói, az Európai Unió Bíróságának képviselői.

A Kúria elnöke, elnökhelyettesei és közvetlen munkatársai egyeztetést folytattak a Velencei Bizottság képviselőivel

Az online megbeszélés kiterjedt a Kúria több éves jogegységesítő tevékenysége eddigi tapasztalataira. Ezzel összefüggésben a jogegységi panaszeljárásokra és a jogalkalmazás egységét megteremtő tevékenységére, valamint az öttagú ítélkező tanácsok tagjainak kiválasztására és a tanácsok eljárására vonatkoztak a Velencei Bizottság kérdései.

Kúriai tanácselnök egyetemi tanári kinevezése

Dr. Simonné dr. Gombos Katalin tanácselnök asszonyt dr. Áder János köztársasági elnök úr a 433/2021. (VIII. 31.) KE határozatával egyetemi tanárrá nevezte ki.
Tanácselnök Asszonynak professzori kinevezéséhez szívből gratulálunk, oktatói munkájához jó egészséget kívánunk!

Budapest, 2021. szeptember 3.

a Kúria Kommunikációs Osztálya

Oldalak