A közigazgatási bíróságok döntési mozzanatai az Európai Unióban

Dátum
Ország
Németország
Város
Köln

Az Európai Unió Közigazgatási Legfelsőbb Bíróságai és Államtanácsai Egyesületének (ACA-Europe) szemináriumán vett részt Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2018. december 2-4-én Kölnben.

A résztvevők a közigazgatási bírósági eljárás első szakaszában felmerülő kérdéseket tárgyalták meg. A témák között szerepelt a felek perbeli jogállása, a tényállás megállapításának, valamint a mérlegelési jogkör terjedelmének kérdései. A program az első rendezvénye volt annak a szemináriumsorozatnak, amely a közigazgatási bírói döntéshozatal folyamatát dolgozza fel. A jogkérdések megvitatása 2019-ben is folytatódik.

Budapest, 2018. december 13.                   

A Kúria Sajtótitkársága