A környezetvédelmi jog perspektivikus jogterület

Dátum

A környezetvédelmi jog aktuális kérdéseit vitatták meg bírák, jogtudósok, egyetemi oktatók és bírósági főtanácsadók 2017. január 11-én a Kúrián. A legfőbb bírói fórum épületének Majláth termében megrendezett kerekasztal-beszélgetésen részt vett többek között dr. Darák Péter, a Kúria elnöke; dr. Szabó Marcell alkotmánybíró; prof. dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsmanhelyettes; dr. Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense; az EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület képviselője és a Miskolci Egyetem jogi karának oktatói. A vitafórumba bekapcsolódtak kúriai bírák és főtanácsadók is.

Dr. Darák Péter köszöntőjében kiemelte, hogy a Kúrián az utóbbi években kiemelt figyelmet fordítanak a környezeti jogi kérdésekre. A legfőbb bírói fórum vezetője fontosnak tartja, hogy ezeket a kérdéseket széles szakmai körben is megvitassák, valamint figyelemmel kísérjék a világban, Európában és Magyarországon tapasztalható folyamatokat. A Kúria elnöke perspektivikus jogterületnek nevezte a környezetvédelmet és a fenntarthatóságot érintő jogi kérdések kezelését.

Az intézményi gazdagságot és az alaptörvényi védelmet tekintve a magyar alkotmányos berendezkedés szerencsés a környezetvédelem szempontjából – fejtette ki dr. Szabó Marcell a beszélgetésen. Az Alkotmánybíróság bírája viszont felhívta arra a figyelmet, hogy a jogérvényesítés hatékonyságának előmozdítása érdekében további lépésekre van szükség Magyarországon. A taláros testület tagja több alkotmánybírósági határozatot is idézett, amelyek kimondják nem történhet visszalépés a természet minőségében.

A résztvevők a beszélgetés elején áttekintették a környezetvédelmet és fenntarthatóságot célzó nemzetközi egyezményeket, jogi szabályokat, valamint a folyamatban levő projekteket. Az egyeztetés során szóba került a nemzetközi és magyar jogszabályok megfelelő alkalmazása. A vitapartnerek egyetértettek abban, hogy bár a környezetvédelem területén az utolsó utáni pillanatban vagyunk, nem elhanyagolható a fejlődés a környezeti jog ismerete és alkalmazása terén.

A környezetvédelmi kerekasztal rendszeresen kíván ülésezni. A következő vitafórumot októberben rendezik meg.

Budapest, 2018. január 12.

A Kúria Sajtótitkársága