Konferencia az Európai Unió közigazgatási szabályairól

Dátum

„Eljárási jog az Európai Unióban? – A ReNEUAL modell szabályok értékelése, avagy az Európai Unió közigazgatási eljárási kódexe a magyar kutatók szemszögéből” címmel rendezett két napos nemzetközi konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2017. május 25-26-án a felsőoktatási intézmény dísztermében. A tanácskozáson dr. Darák Péter arról beszélt „Bírói tapasztalatok – uniós eljárásjogi vetületek” címet viselő előadásában, hogy a közigazgatást működtető uniós alapelvek mennyire vertek gyökeret a tagállami közjogi bíráskodásban. Annak szemléltetésére, hogy miként alkalmazzák a nemzeti és az uniós közigazgatást érintő jogi szabályokat a bírósági eljárások, ügyek területén Darák Péter tíz a Kúria által elbírált esetet ismertetett.

Dr. Patyi András, az egyetem rektora köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy külön kötetben, magyar nyelven jelent meg az Európai Unió közigazgatási eljárásainak jogi kódexe. Patyi András kiemelte azt is, hogy a konferenciára számos bírót hívtak meg, mindez szerinte azt is mutatja, hogy a bíróságok az Európai Unióban is kiemelkedő szerepet játszanak a jog fejlődése terén, a jog érvényesítésében pedig a bíróságok szerepe elengedhetetlen. A rektor hangsúlyozta, a bírói kontroll nélkül elképzelhetetlen a végrehajtó hatalom működésének megértése.

Dr. Trócsányi László részletesen ismertette a jogállam fogalmának fejlődését, a közigazgatási szabályok felértékelődését az EU egyes tagállamaiban. Szerinte uniós szinten is elindult az eljárási jog egyfajta kodifikációja, különféle szerződések, szabályzatok és bírósági döntések is tartalmaznak előírásokat. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió eljárásjoga az állampolgárok és a gazdaság szereplői részére egységesítésére szorul. Szerinte ezért szükséges egy általános közigazgatási eljárási kódex kidolgozása az uniós közigazgatás egységes, átlátható szabályozására.

A konferencián dr. Juhász Endre, az Európai Bíróság magyar bírája angol nyelvű előadásában az Európai Unió adminisztratív eljárási jogának elemeit ismertette a Bíróság szemszögéből. A csütörtök délelőtti program során dr. Boros Anita, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára, dr. Varga Zs. András, alkotmánybíró és dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke osztották meg gondolataikat, tudományos érveiket a résztvevőkkel.