Például 02/18/2019
Például 02/18/2019

Darák Péter: Minden jogkereső állampolgárnak érdeke, hogy a tapasztalt közigazgatási bírák az új szervezetben dolgozzanak

Jogorvoslati rendszer és a hatáskörök határozzák majd meg alapvetően az új közigazgatási bíróságok arculatát – mondta dr. Darák Péter az Inforádióban 2018. december 18-án. Az Aréna című műsornak adott interjúban a Kúria elnöke kifejtette, az új törvényi szabályozás abba az irányba mutat, hogy egy szervezetileg elkülönült közigazgatási bírósági rendszer magját az eddig a közigazgatási szakágban ítélkező bírák fogják képezni.

Önkéntes műveleti tartalékos katonával szemben akkor folytatható le katonai büntetőeljárás, ha a behívóparancsa alapján tényleges szolgálatának teljesítése alatt követ el bűncselekményt

Tájékoztató a Kúria Bkk.I.1.306/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 10-én hozott határozatáról. Az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt folyamatban lévő büntetőügyben a járási és nyomozó ügyészség bíróság elé állításról szóló feljegyzése alapján a járásbíróság  végzésével hatáskörének hiányát állapította meg, és az ügyet átette a törvényszék katonai tanácsához. Határozatának indokolása szerint a vádlott a meghallgatásakor úgy nyilatkozott, hogy önkéntes katona, így a Btk. 127. § (1) bekezdése, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 1.

Rögzíthet-e a Kúria az iratok tartalma alapján a másodfokú bíróságtól eltérő tényállást?

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.218/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 20-án hozott határozatáról: A harmadfokú bíróság – a másodfokú bíróság számára a Be. 593. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított lehetőséggel élve – sem a bizonyítást érintő ügyiratok tartalma, sem ténybeli következtetés útján nem mérlegelheti felül a bizonyítékokat és nem állapíthat meg a másodfokú bíróság által megállapított tényállástól eltérő tényállást, és arra alapozva nem állapíthatja meg a másodfokú bíróság által felmentett vádlott bűnösségét.

Oldalak