Például 01/23/2019
Például 01/23/2019

Közlemény

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2013. február 25-én 11.00 órakor hivatalában rövid megbeszélést folytatott az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Monitoring bizottságának  delegációjával. 

Az ET PKGY Monitoring bizottságának raportőrei – Jana Fischerová és Kerstin Lundgren jelentéstevők, Caroline Ravaud, az ET PKGY monitoring osztályának vezetője és Bas Klein, a bizottság titkára 2013. február 25-27. között, három napos hivatalos, tényfeltáró látogatáson tartózkodnak Budapesten.

Budapest, 2013. február 25.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.902/2012/6. számú ügyében hozott határozatáról

A felek között fővállalkozási szerződés jött létre egy lakóház és egy melléképület kivitelezésére, a szerződést azonban a felek az építési munka teljes befejezését megelőzően megszüntették. Ezt követően a felperes a kivitelezés folytatása érdekében közvetlenül szerződést kötött az alperes korábbi alvállalkozóival, majd megbízta az alperest a kivitelezés irányításával, és megrendelte tőle az építkezéshez szükséges további építőanyag beszerzését is. A kivitelezés befejezését megelőzően azonban az alperes leállította az építkezést, és felmondta a felperessel kötött szerződését.

Tájékoztató a Bfv.X.1087/2012. számú ügyhöz

A terheltek a II. világháborúban 1942 őszén az akkori Szovjetunió (ma: Ukrajna) területén Lemberg (ma: Lvov) városában a megszálló magyar hadsereg katonái voltak. Az 1950-ben lefolytatott büntetőeljárásban mind az első- mind a másodfokú bíróság azt rótta a terhükre, hogy a megszállott területen élő zsidó lakosság tehetősebb tagjainak azt ígérték, miszerint anyagi ellenszolgáltatás fejében Magyarországra csempészik őket, ahol biztonságban élhetnek.

Oldalak