Kárpát-medencei Alkotmánybírósági Konferencia Háromszéken

Dátum

Hagyományteremtő szándékkal, négy ország kilenc alkotmánybírójának részvételével tartották meg május 21-én az erdélyi Sepsiszentgyörgyön az első Kárpát-medencei Alkotmánybírósági Konferenciát, amelyen részt vett dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke és dr. Patyi András elnökhelyettes is. A találkozó fő célja a Kárpát-medencei magyar kisebbségre vonatkozó alkotmányjogi gyakorlatok, a tartományi és nemzetiségi autonómia, a kisebbségvédelem, valamint a demokratikus önkormányzati törekvések kérdéskörének áttekintése volt.

A Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy Önkormányzata közös szervezésében megvalósult eseményen Magyarország, Románia, Szlovákia és Szerbia alkotmánybírói testületeinek magyar vezetői, tagjai, valamint elismert jogtudósai, kisebbségpolitikai szakemberei találkoztak. A találkozó résztvevői mindenekelőtt azonosítani kívánták a Kárpát-medencei országok kisebbségekkel foglalkozó jogi szabályozásait és alkalmazásukat a mindennapi életben, illetve azt, hogy ezek miként nyilvánulnak meg az egyes államok alkotmánybírósági döntéseiben, valamint az Európai Unió Bíróságán és az Emberi Jogok Európai Bíróságán. A Kárpát-medencei alkotmánybírói összefogás a hatékonyabb európai uniós képviseletet is szolgálni kívánja azáltal, hogy a magyar kisebbségek érdekeinek megfelelő egységes állásfoglalást alakít ki.

Dr. Varga Zs. András a konferencia keretében tartott előadásában a Velencei Bizottság kisebbségvédelmi gyakorlatáról számolt be.

Budapest, 2022. május 24.

A Kúria Kommunikációs Osztálya