Joggyakorlat-elemzés és kollégiumi vélemény a munkáltató kártérítési felelőssége összegszerűsége tekintetében

Dátum

Kollégiumi véleményt fogadott el a Kúria a munkáltató kártérítési felelőssége összegszerűsége tekintetében. A kollégiumi vélemény megalkotását joggyakorlat-elemző csoport munkája előzte meg. A szakértői grémiumot dr. Tallián Blanka, a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium tanácselnöke vezette.

A vizsgálódások megkezdésekor a csoport vezetője az alakuló ülést megelőzően beszerezte az alsóbb fokú bíróságok által a vizsgálat tárgyát képező ügyekben meghozott ítéleteket, és kigyűjtötte azokat a korábban meghozott eseti döntéseket és elvi határozatokat, amelyek értékelése indokolt volt.  A vizsgálatban a kúriai bírák mellett részt vettek az ország számos területéről a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon ítélkező bírák, valamint egyetemek elismert jogtudósai, ügyvédek és az OBH Elnökének kijelölt képviselője.

A joggyakorlat-elemző csoport a KMK véleményben foglalta össze a károsult jövedelemkiesésének számítását, meghatározva az elmaradt jövedelem elemeit, amelyeknek összessége teszi majd ki a kártérítés összegét.

Kitért a vélemény a kizárólag külföldi pénznemben megállapítható kártérítés esetére is. Az elhárított kár esetére megállapítja, hogy a károsult többletteljesítményéből származó jövedelem beszámítása kizárt annak érdekében, hogy a károkozó ne kerüljön előnyösebb helyzetbe a károsult teljesítménye folytán.

Állást foglal a vélemény a témában érintett körben a Ptk. alkalmazhatóságáról, illetőleg alkalmazásáról, valamint a társadalombiztosítási kört meghaladó igények érvényesítéséről is. Tárgyalja a vélemény a hozzátartozó kárigényének érvényesítését. A tartástpótló járadék célja, hogy a káresemény előtti életszínvonalat hozzávetőlegesen biztosítsa, ennek összegét az összes körülmény mérlegelésével kell megállapítani.

A KMK vélemény az érintett területet a lehető legszélesebb körben vizsgálva igyekezett minden részletre kitérni és minden a bírói gyakorlat, illetőleg a károsultak igényérvényesítése körében felmerült kérdésre részletes és pontos választ adni.

A joggyakorlat- elemző csoport részletes véleményét itt olvashatják:
http://www.lb.hu/sites/default/files/joggyak/munkaltato_karteritesi_fel…

A Kúria KMK kollégiumi véleménye itt olvasható: http://kuria.birosag.hu/hu/kollvel/32018-ix17-kmk-velemeny a KMK véleményről a közlemény itt: http://kuria.birosag.hu/hu/sajto/ket-kollegiumi-velemenyt-fogadott-el-k….

A korábban, a munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelősségének egyes kérdéseit vizsgáló joggyakorlat-elemző csoport sajtó-háttérbeszélgetésről itt olvashat. http://kuria.birosag.hu/hu/sajto/mikor-felelos-munkaltato-munkavallalon…

A témáról az MTI tudósított.

Budapest, 2018. október 24.               

A Kúria Sajtótitkársága