Iránymutatást adott a Kúria a versenytilalmi megállapodásokról és a tanulmányi szerződésekről

Dátum

A versenytilalmi megállapodásokra és a tanulmányi szerződésre vonatkozó munkajogi szabályok értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlatot elemezte a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna kúriai bíró vezetésével. Az eredményes munkáról sajtó-háttérbeszélgetést szervezett a Sajtótitkárság a Kúrián, 2019. szeptember 23-án.

A joggyakorlat-elemzést követően a Kúria kollégiumi véleményt is elfogadott, amely iránymutatásként szolgál az alsóbb fokú bíróságok számára. Közigazgatási-Munkügyi Kollégiumi vélemény

„A Csoport véleménye szerint semmi nem indokolja, hogy a tanulmányi szerződés esetében kötelező az írásba foglalás, a versenytilalmi megállapodásnál pedig ilyen kikötés nincs. A kötelező írásba foglalás törvényi szabályozása a versenytilalmi megállapodás esetében is a jogbiztonságot szolgálná.” – olvasható a dokumentumban. A joggyakorlat- elemző csoport részletes összefoglaló jelentése

A tanulmányi szerződésekkel kapcsolatban a csoport vezetője elmondta, hogy az ezzel összefüggő perek száma csökkent. A képzés tartalmát tekintve nem feltétlenül magasabb képesítésre kell, hogy vonatkozzon, lehet csak új ismereteket adó tanfolyam is. Fontos még kiemelni, hogy az új végzettségnek megfelelő munkakör nem jár automatikusan a munkavállalónak, erről a tanulmányi szerződésben külön rendelkezni kell.

Budapest, 2019. szeptember 24.

A Kúria Sajtótitkársága