Integritás az igazságszolgáltatás működésében – lehetőségek és utak

Dátum
Dr. Darák Péter szegedi szakmai fórumon

A Kúria elnöke 2012. július 3-án részt vett, és felszólalt az „Integritás az igazságszolgáltatás működésében – lehetőségek és utak” címmel rendezett szakmai fórumon.

A szakmai kerekasztal-beszélgetést a Transparency International Magyarország Alapítvány és a Szegedi Ítélőtábla szervezte.

Az eseményen a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója, Dr. Alexa Noémi megnyitóját követően a Kúria elnökén kívül, a NIS kutatási vezetője, Dr. Burai Petra, valamint a Nemzeti Integritás Tanulmány vezető kutatója, Dr. Hack Péter, habilitált egyetemi docens tartottak előadást.

Felszólalásában Dr. Darák Péter elemezte az integritásnak az igazságszolgáltatásra vonatkoztatható jelentését és jelentőségét. Hangsúlyozta a korrupció elleni küzdelem fontosságát és méltatta a Transparency International magyarországi tevékenységét.

Érintette a bírói függetlenség és az ellenőrizhetőség kérdésköreit.

Számbavette azokat a lehetséges területeket, amelyeket a korrupciós kockázatok szempontjából kiemelten kell kezelni. Így a gazdálkodás, közbeszerzési részvétel, a mérlegelési, méltányossági döntési jogkörök, a szervezeti, személyi változások, a dolgozói juttatások, azok leírásai, a teljesítményértékelés, pályázati kiválasztás, összeférhetetlenségi esetek, bejelentések, panaszok kezelése mind mind figyelmet érdemelnek.

A Kúria integritásáról szólva megállapította: a jogviták pártatlan, tisztességes elbírálását a teljesítményt előíró vezetői munka biztosíthatja. A vezetői jogkörök gyakorlásában azonban fontos szerepet töltenek be a bírói testületek, amelyeknek léte a „Ki őrzi az őrzőket?” régi kérdésére ad választ.

A Kúria integritás iránti elkötelezettségét jelzi, hogy az év folyamán részt vett abban az ÁSZ által koordinált Integritás Projektben, amelynek célja a korrupció visszaszorítása volt.

Budapest, 2012. július 5.

A Kúria Sajtótitkársága