Hatósági bizonyítvány jogkérdés eldöntésére nem adható ki, az csak tény, állapot vagy egyéb adat igazolására szolgálhat, tájékoztató a Kfv.VI.37.086/2018. számú ügyben

Dátum

A felperes jogelődje 2010-ben engedély nélkül kézilabda csarnokká átalakította, egyben bővítette a tulajdonában lévő ingatlanon álló épületet. Az ezt követő jogelőd kérelmére az építési hatóság határozatában a jogelődöt építésügyi bírság megfizetésére kötelezte, valamint a bírság befizetéséig, meghatározott időre fennmaradási engedélyt adott, amely egyben ideiglenes használatbavételi engedélynek is minősül. A bírságot a jogelőd nem fizette be, az ingatlant az épülettel együtt eladta a felperesnek.
A felperes hatósági bizonyítvány kiállítását kérte egyfelől arra, hogy a meghatározott időre szóló fennmaradási engedély és ideiglenes használatbavételi engedély birtokában az épület átalakítását és bontását nem lehet elrendelni, valamint az építtetővel szemben kiszabott bírságot a felperesen behajtani vagy vele szemben kiszabni nem lehetséges. Másrészt szintén hatósági bizonyítvány kiállítását kérte annak megállapítására, hogy a határozat alkalmas okirat az épületváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére.
Az elsőfokú hatóság határozataiban a hatósági bizonyítványok kiadását megtagadta. A felperes fellebbezése folytán eljárt alperesi másodfokú hatóság az elsőfokú határozatokat helybenhagyta.
A felperes keresettel támadta az alperes határozatait, a közigazgatási és munkaügyi bíróság a pereket egyesítette, majd jogerős ítéletében a kereseteket elutasította. Kifejtette, hogy az átalakítás, illetve a bontás elrendelhetősége és a kiszabott bírság felperessel szembeni behajthatatlansága vonatkozásában azért nincs helye hatósági bizonyítvány kiállításának, mert ezek olyan jogkérdéseknek minősülnek, melyek tekintetében az irányadó építésügyi jogszabályokat kell alkalmazni. A térképen való feltüntetés körében rámutatott, hogy a meghatározott ideig szóló fennmaradási és ideiglenes használatbavételi engedély alapján az edzőcsarnok akkor válik jogszerűvé, ha az engedély véglegesítésre kerül. Az épület jogszerűtlenül került kialakításra és bővítésre, az átvezetéshez hatósági bizonyítvány nem adható ki.
A Kúria elbírálva a felperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Kiemelte, hogy hatósági bizonyítvány jogkérdés eldöntésére nem adható ki, az csak tény, állapot vagy egyéb adat igazolására szolgálhat. Ezt meghaladóan hatósági bizonyítvány nem nyújthat alapot jogszerűtlen állapot legalizálására vagy ideiglenes helyzet véglegesítésére.

Budapest, 2018. július 3.

A Kúria Sajtótitkársága