Fontos ismeretek és gyakorlati tapasztalatok az új könyvtári rendszer alkalmazásának területén

Dátum

Az új bírósági könyvtári rendszer alkalmazásáról képeztek bírósági könyvtárosokat a Magyar Igazságügyi Akadémián (MIA) 2017. október 17-én. A szakmai továbbképzési napon a Corvina Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer (IKR) érintő legfontosabb folyamatban lévő feladatokról, fejlesztésekről és a verzióváltás elért eredményeiről tájékozódhattak a résztvevők. A középpontban azok az újítások álltak, amelyeket ebben az évben vezettek be a Corvina IKR-be.

Ezen túlmenően a képzés célja a bírósági könyvtárosok szakmai együttműködésének fejlesztése, az eredmények bemutatása, megosztása, az ismeretek gyarapítása és a jövőbeli fejlesztési elképzelések megvitatása volt.

Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer megújítása érdekében még 2015 őszén dolgoztak ki egy új fejlesztési stratégiát, amelynek megvalósítása két éve folyik. A fejlesztés révén érzékelhető változást sikerült elérni az elmúlt két évben az országos bírósági könyvtári rendszer működésében, fejlesztésében, az információellátásban és a könyvtári szolgáltatásokban. A fejlesztők reményei szerint még hatékonyabban tudják a bírósági könyvtárak és könyvtárosok a bírák és az igazságszolgáltatásban dolgozók információs igényeit teljesíteni és olyan minőségi szolgáltatásokat nyújtani, amelyek megfelelnek a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak.

A szakmai továbbképzés legfontosabb kérdésköre egy gyakorlatorientált szakmai képzés megvalósítása volt. A résztvevők áttekintették a Corvina IKR egyes moduljait: pl. feldolgozást, a kölcsönzést és az időszaki kiadványokat. Ezzel is támogatni kívánták a szervezők, hogy a Corvina IKR moduljai minél szélesebb körben használatban legyenek minden bírósági intézményben.

A képzés résztvevőit, Dr. Ábrahám Márta, az OBH MIA TDO vezetője köszöntötte. A képzés folyamán Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának könyvtárvezetője ismertette az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer fejlesztésének eddigi eredményeit, a Corvina IKR verzióváltási tapasztalatait. Dr. Sándor Viktória, a Győri Törvényszék Csizmadia Andor Jogi Szakkönyvtárának vezetője bemutatta az új verzióra való áttérés főbb tanulságait és gyakorlati képzést tartott a jelenlévőknek. Gyakorlati példákon keresztül gyakorolhatták a bírósági könyvtárosok az új verzió és az új szabvány szerinti katalogizálást. Tóthné Hamar Krisztina, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának könyvtárosa a Corvina Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer kölcsönzési modulját ismertette, részletesen bemutatva a kölcsönzési modulban előforduló összes munkafolyamot. Kemecsei Nóra, az OBH MIA könyvtárának munkatársa, a szakmai továbbképzés befejezéseként részletesen felvázolta az új folyóirat-kezelési modulokat.

Budapest, 2017. október 20.

A Kúria Sajtótitkársága