Folytatódik a Kúria gyakornoki programja – Kilenc kutatás indul a legfőbb bírói fórumon 2020-ban

Dátum

Kilenc doktorandusz hallgató bemutatkozását és kutatási témájuk ismertetését hallgatta meg a Kúria vezetése, a kollégiumok, valamint a doktori iskolák képviselői 2020. július 14-én a Kúria dísztermében. A személyes meghallgatást követően az elbírálásban részt vevők valamennyi pályázó munkáját megfelelőnek ítélték, így a tudományos kutatások elkezdődhetnek a legfőbb bírói fórumon. Az idei gyakornoki program szeptemberben indul és a korábbi gyakorlatnak megfelelően egy évig tart.

A meghallgatások elején dr. Darák Péter köszöntötte a doktorandusz hallgatókat. A Kúria elnöke ezt követően megköszönte dr. Molnár Gábor tanácselnök munkáját, aki több évig irányította a kutatási programot. A projekt vezetését ősztől dr. Csák Zsolt tanácselnök veszi át.

A Kúria és az állam- és jogtudományi doktori iskolák által 2014-ben megkötött együttműködési megállapodás alapján a gyakornoki programba felvételt nyert doktorandusz hallgatók a kutatási témájukhoz kapcsolódó ügyekben eljáró tanácshoz kapnak beosztást. A program a kölcsönösség elvén alapul: a gyakornokok a Kúria ítélkező tanácsainak tevékenységét a tanácsra kiosztott ügyekben jogirodalmi kutatás végzésével, tudományos szakvélemény adásával segítik. Ezen kívül lehetőségük nyílik tárgyalások látogatására, a bírákkal történő konzultációra, továbbá tudományos kutatás céljából – elnöki engedéllyel – iratbetekintésre is.

A 2020-as évre meghirdetett gyakornoki helyekre kilenc pályázat érkezett. Kutatás folyhat a többi között az adónemek eljárásjogi sajátosságairól, a polgári per létrehozásának összehasonlító elemzéséről, a kiskorúak büntetőjogi védelméről, a bitorlás jogintézményéről az iparjog védelem körében, illetve az elektronikus okiratok nemzetközi gyakorlatának magyarországi megvalósíthatóságáról is.

Budapest, 2020. július 14.

A Kúria Sajtótitkársága