Félbeszakadt eljárás a II. rendű felperes halála miatt

Dátum

A Kúria a Pfv.IV.21560/2017 számú ügyben, amelynek tárgya: vallási közösséghez tartozással összefüggésben személyhez fűződő jog megsértése, a 2018. július 4-ére kitűzött nyilvános tárgyaláson hozott határozatában megállapította, hogy az eljárás 2017. augusztus 11-én a II. rendű felperes halála miatt félbeszakadt.
A II. rendű felperes házastársa a Kúriához a tárgyalást közvetlenül megelőzően, 2018. július 2-án jelentette be, hogy a II. rendű felperes 2017. augusztus 11-én elhalálozott, amelyet az illetékes budapesti közjegyző 2017. december 4-én kelt jogerős hagyatékátadó végzésével igazolt. Erre tekintettel a Kúriának az irányadó eljárási szabályok alapján az eljárás félbeszakadását kellett megállapítani. Ezt követően kerülhet csak sor a II. rendű felperes házastársának bejelentése alapján az eljárás új ügyszámon történő folytatására és a jogutódlás megállapítására. A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye. A tárgyalás megtartásának tehát eljárásjogi akadálya volt.

Budapest, 2018. július 4.

A Kúria Sajtótitkársága