Értékvesztés elszámolhatósága gazdasági társaság esetében

Dátum

Kfv.VI.35.798/2012

Az elsőfokú adóhatóság a költségvetési kapcsolatok általános ellenőrzésének eredményeként meghozott határozatában jelentős összegű adókülönbözet, adóbírság és késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte a felperest, többek között a szakképzési hozzájárulás és az értékvesztés nem megfelelő elszámolása miatt. A másodfokú adóhatóságként eljáró alperes határozatával megváltoztatta az elsőfokú határozatot, de nem érintette a szakképzési hozzájárulásra és értékvesztésre vonatkozó megállapításokat. Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével a keresetet elutasította, részletesen indokolta álláspontját, rögzítette a nagy terjedelmű tényállást, hivatkozott a irányadó jogszabályokra, melyek nem csak adójogi, hanem gazdasági, számviteli jogviszonyokat is szabályoznak.

A Kúria a szakképzési hozzájárulás tekintetében osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját, megállapította, hogy ilyen támogatás csak iskolának nyújtható, az iskola fenntartója nem lehet alanya a támogatással kapcsolatos szerződéses jogviszonynak, annak teljesítésébe semmilyen módon nem avatkozhat be.

Az értékvesztés tekintetében az adóhatóság által alkalmazott számítási módszerrel a felülvizsgálati bíróság csak részben értett egyet. Kifejtette, hogy amennyiben az adott áru a vizsgált időszakot követő negyedévben nem került értékesítésre, nem jelenti azt, hogy annak piaci értéke nem állapítható meg, illetve az értékvesztés elszámolhatósága kizárt. Erre figyelemmel a Kúria jogerős ítéletet az értékvesztéshez kapcsolódó részében az alperesi és elsőfokú adóhatóság határozatára kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot ebben  a körben új eljárásra kötelezte.

Budapest, 2014. február 24.

A Kúria Sajtótitkársága