Értékes kutatások - A Kúria 2018. évi gyakornoki programja

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. december 13.

Lezárult a Kúria idei, immár ötödik alkalommal meghirdetett gyakornoki programja. 2018-ban hat egyetem tizenegy hallgatója kutathatott a legfőbb bírói fórum kollégiumaiban. A doktoranduszok olyan izgalmas jogkérdéseket vizsgáltak meg, mint a választási szabályok változásának hatásai, a bűnszervezetek elleni fellépés szervezeti keretei és lehetőségei Magyarországon vagy a polgári jogi személyiségvédelem.

A programot 2018. december 10-én értékelték a Kúrián. A rendezvényen Dr. Molnár Gábor Miklós tanácselnök számolt be az idei tapasztalatokról. A projekt koordinátora eredményesnek ítélete a gyakornoki programot.

Az instruktorok és gyakornokok hasznosnak és értékesnek találták a közös munkát. A résztvevők arról számoltak be, hogy a program nagy segítséget nyújtott a kutatási témájuk feldolgozásában, számos tárgyaláson, tanácskozáson vettek részt, a Kúria könyvtárában rengeteg hasznos irodalomhoz jutottak. A kutatásnak köszönhetően számos publikáció született, jelentős mértékben bővültek az általános szakmai ismereteik is.

A programra az jelentkezhetett, aki doktoranduszként nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban áll, továbbá, aki magyarországi jogtudományi iskola doktoranduszaként már abszolutóriumot szerzett, de még fokozatszerzés előtt áll. Nem akadálya továbbá a pályázat benyújtásának a korábbi gyakornoki programban való részvétel.

A program jövőre is folytatódik – jelentette be Dr. Darák Péter. A Kúria Elnöke a hétfői rendezvényen tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Kúria kollégiumai már elkészítették 2019. évre is a témajavaslataikat, amelyeket megküldenek a doktori iskolák vezetőinek.

2018. évi kutatási témák az alábbiak voltak:

 • A választási szabályok változásának hatásai
 • A bizonyítás a büntetőeljárásban
 • Az államháztartás jogi szabályozása és a szabályozás reformja
 • A szervezett bűnözéssel kapcsolatos jogi szabályozás, a bűnszervezetek elleni fellépés szervezeti keretei és lehetőségei Magyarországon
 • A közvetlen demokrácia intézményei összehasonlító alkotmánytörténeti és alkotmányjogi szempontból
 • A bírói döntés kialakulásának folyamata – a könnyű eset és a nehéz eset dilemmája a döntéshozatalban büntető ügyszakban
 • Polgári jogi személyiségvédelem
 • A bizalmi vagyonkezelés
 • Az informatikai bűnözés elleni fellépés hazai és nemzetközi dimenziói, különös tekintettel az anyagi haszonszerzésre irányuló új típusú információs rendszerek elleni bűncselekményekre, illetve az információs rendszerek felhasználásával elkövetett gazdasági bűncselekményekre
 • A polgári eljárásjogban érvényesülő alapelvek, különös tekintettel a közjegyzői nemperes eljárásokra
 • A szociális farmrendszer, mint új szociális gazdasági modell vizsgálata

Budapest, 2018. december 12.

A Kúria Sajtótitkársága