Emlékeztető a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2019. november 28-29. napján tartott Országos Tanácskozásáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. november 29.

I. A Tanácskozás résztvevőit köszöntötte Dr. Répássy Árpád, az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) általános elnökhelyettese. Beszédében megköszönte a jelenlévő kollégiumvezetők munkáját, utalt a folyamatban lévő törvényjavaslatok által eszközölt változásokra, illetve a közeljövőben tervezett szervezeti átalakításokra. Ez utóbbival összefüggésben a jelenlévők segítségét, közreműködését kérte. Végül jó munkát kívánt a Tanácskozás résztvevőinek.

II. A Tanácskozás résztvevői meghallgatták Dr. Dzsula Marianna, a Főváros Ítélőtábla kollégiumvezetője beszámolóját az OBH elnöke által felállított, az új Pp. hatályosulását támogató munkacsoport munkájáról.

III. A Tanácskozás résztvevői megvitatták az új Pp. alkalmazásával kapcsolatos kérdések tárgyában Dr. Dzsula Marianna, a Főváros Ítélőtábla kollégiumvezetője, az új Pp. hatályosulását támogató munkacsoport elnöke, valamint Dr. Balogh Zoltán, a Kecskeméti Törvényszék kollégiumvezetője, Dr. Kovács Helga Mariann, a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke, Dr. Maka Mária, a Veszprémi Törvényszék kollégiumvezetője és Dr. Pribula László, a Debreceni Ítélőtábla kollégiumvezetője, a munkacsoport tagjai által készített vitaanyagokat. (Az elfogadott állásfoglalások a Kúria honlapján és a BH Fórum rovatában kerülnek közzétételre.)

IV. A Tanácskozás résztvevői meghallgatták Prof. Dr. Menyhárd Attila, az ELTE ÁJK Polgári jogi Tanszékének vezetőjének, a Kúria Elnöke által felállított, az új Ptk. Tanácsadó testület vezetőjének „A polgári anyagi és perjog összefüggéseiről” szóló előadását.

V. A Tanácskozás résztvevői megvitatták Dr. Szeghő Katalin, a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetője által „A sérelemdíjjal kapcsolatos bírói gyakorlat” tárgyában készített vitaanyagot.

VI. A Tanácskozás résztvevői meghallgatták Dr. Csöndes Mónika, az Budapesti Corvinus Egyetem GTK Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet, Gazdasági Jogi Tanszék egyetemi adjunktusának „A szerződésszegésért való kártérítési felelősség új Ptk-beli szabályaival kapcsolatos bírósági gyakorlat” tárgykörben tartott előadását.

Budapest, 2019. november 29.

Dr. Wellmann György s. k.
kollégiumvezető