Emlékeztető a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2019. április 15-16. napján tartott Országos Értekezletéről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. május 7.

I. A értekezlet résztvevőit köszöntötte Dr. Handó Tünde, az OBH elnöke.

II Az új Pp. alkalmazásával kapcsolatban felmerült jogértelmezési kérdések vitájának bevezetéseként Dr. Dzsula Marianna az új Pp. hatályosulását támogató munkacsoport elnöke utalt arra: a Pp.-s kérdések megtárgyalását eredetileg egy több mint 300 oldalas előkészítő anyag előzte meg, amelyet a sikeres konzultációt követően lerövidítettek a értekezletre. Jelezte, hogy az OBH munkacsoportja a Kúria keretében működő, Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testülethez is rendszeresen továbbít kérdéseket. Ezt követően az értekezlet megtárgyalta az új Pp.-vel összefüggésben felmerült jogértelmezési kérdéseket.  A többségi véleményként elfogadott állásfoglalásokat az emlékeztetőhöz mellékelt anyag tartalmazza. (A Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének 2019. április 15-én elfogadott állásfoglalásai a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvénnyel összefüggésben). Az értekezlet a kúriai konzultatív testület elé utalta az előterjesztés szerinti 1., 7., 12., 17. és 24. kérdését.

III. A Értekezlet résztvevői megvitatták Dr. Czukorné Dr. Farsang Judit, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke által „A jogalkotással okozott károkért való polgári jogi kártérítési felelősség kérdései” tárgyában készített vitaanyagát.
A Értekezlet résztvevői egyetértettek abban, hogy a jogalkotó állam (önkormányzat) és a polgári jogi jogalanyok között fennálló közjogi jogviszony kizárja a polgári jogi felelősséget. Ha azonban az erre hivatott szerv (Alkotmánybíróság), az erre szolgáló eljárásban kimondja a jogszabály közjogi érvénytelenségét, ez az akadály elhárul. A rendes bíróság viszont a polgári perben nem vizsgálhatja, és nem állapíthatja meg egy jogszabály közjogi érvénytelenségét. Emellett európai uniós jogsértés esetén is megállapítható az állam jogalkotásért fennálló felelőssége.

IV. A Értekezlet résztvevői meghallgatták Dr. Nagy László, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnökének, az OBH elnöke által felállított „Új végrehajtási munkacsoport” elnöke által a munkacsoport tevékenysége tárgyában tartott előadást.

V. A tanácskozás résztvevői megvitatták a végrehajtási nemperes eljárások egyes aktuális kérdései tárgyában dr. Fehérné dr. Gaál Tünde a Budapest Környéki Törvényszék kollégiumvezetője, dr. Turbucz Zoltán a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese és dr. Herwerth Szonja, a Zalaegerszegi Törvényszék kollégiumvezetője által készített vitaanyagokat. Az ezek alapján az értekezlet által többségi véleményként elfogadott állásfoglalásokat az emlékeztetőhöz mellékelt anyag tartalmazza. (A Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének 2019. április 16-án elfogadott állásfoglalásai a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénnyel összefüggésben).