Elhalasztja a Kúria a gyöngyöspatai önkormányzatot is érintő, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult per tárgyalását

Dátum

Elhalasztja a Kúria a Pfv.IV.21.556/2019-es számon iktatott, személyhez fűződő jog megsértése miatt indult per tárgyalását. Korábban az ügyben eljáró tanács 2020. április 15-re tűzte ki a felülvizsgálati kérelem elbírálását.

A Kúria az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítás, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-ával elrendelt rendkívüli ítélkezési szünetre tekintettel nem tarthat tárgyalást, a halasztást emiatt kellett elrendelnie. Erről az eljáró tanács a feleket értesítette.

A 74/2020. (III. 31.) számú, a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló kormányrendelet értelmében a Kúria a felülvizsgálati eljárásokban a korábbi kérelem alapján már kitűzött tárgyalások esetében is dönthet a tárgyaláson kívüli elbírálásról. A bíróság e döntéséről soron kívül értesíti a feleket.

A korábban árpilis 15-re meghirdetett tárgyalásra elrendelt újságírói regisztrációt a Kúria törli. A felülvizsgálati kérelem elbírálásának új időpontjáról és módjáról a Sajtótitkárság a sajtó képviselőit a Kúria honlapján, illetve közleményben értesíti.

Budapest, 2020. március 31.

A Kúria Sajtótitkársága