Elfogadta a Kúria elnökének beszámolóját az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága

Dátum

Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága 2023. november 14-i ülésén megvitatta a Kúria elnökének beszámolóját a legfelsőbb bírói fórum 2022. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében.

Dr. Varga Zs. András beszámolójában hangsúlyozta: a Kúria működése 2022-ben, az Aranybulla évében még a korábban tapasztaltaknál is nagyobb támadások ellenére stabilizálódott, a Kúria az Alaptörvény és a jogszabályok előírásait szem előtt tartva teljesítette feladatait. Eredményei azt is igazolják, hogy a Kúria működési és ítélkezési stabilitásának alapja a kúriai bírák felkészültsége, felelősségtudata és morális tartása.

A jogegység biztosításáról szóló összefoglalójában az elnök kiemelte, hogy a jogegységi eljárások - 2022-től használt nevükön az előzetes döntéshozatali eljárások - száma az elmúlt három évben folyamatos növekedést mutatott. Ezen ügyek időigényessége összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint a felülvizsgálati ügyeké: a határozatok előkészítése nagyszámú korábbi döntés igen alapos átvizsgálását követeli meg, amit ugyanazok a tanácselnökök végeznek, akik a felülvizsgálati tanácsokat vezetik.

A felülvizsgálati ügyekben is állandósult a joggyakorlat tételes vizsgálata, vagyis a kúriai ítélkezés hangsúlya átkerült a jogegység biztosítására.

Az önkormányzati normakontroll tárgyában az elnök az adatokat ismertetve elmondta, hogy az érkezett ügyek számában csökkenés volt megfigyelhető az elmúlt évekhez képest. Hasonlóan a 2021-es évhez, a kormányhivatali kezdeményezések száma volt magasabb szemben a korábbi évekkel, amelyekben a bírói kezdeményezések száma volt kiugró.

Beszámolójának zárásaként az elmúlt évből dr. Varga Zs. András az 1222-ben kiadott Aranybulla bírói függetlenségről szóló üzenetét emelte ki. A magyar alkotmánytörténet e kiemelt fontosságú emléke az igazságszolgáltatás számára is mérföldkő, hiszen az rendelkezik a királyi curia bírájáról. A bulla szellemiségével összhangban a középkori törvényeinkben egyértelműen megfogalmazott bírói függetlenség személyi és intézményes garanciái bontakoznak ki, Werbőczy István Tripartitumában pedig már a kizárólag a jognak alávetett bíró eszmei képe köszön vissza. A bulla 800. évfordulója arra is emlékeztet bennünket, hogy Magyarországon a jogállamiság, a bírói függetlenség eszmeisége nem a 20. század végén „találtatott ki”, hanem annak hosszú évszázadokra visszatekintő múltja van.

Kérdésekre válaszolva a Kúria elnöke elmondta, hogy a nyilvánosságban időnként feltűnő, minden ténybeli alapot nélkülöző állításokkal szemben a Kúria teljes mértékben eleget tett a 2023. évi X. törvényben az Európai Unió elvárásai szerint előírt automatikus ügyelosztásnak és minden egyéb törvényi követelménynek is. A Kúria tehát mindent megtett azért, hogy a visszatartott forrásokat Magyarország megkapja.

A Bizottság a Kúria elnökének beszámolóját tartózkodás nélkül, 8 igen és 4 nem szavazat mellett fogadta el.

Budapest, 2023. november 15.

A Kúria Kommunikációs Osztálya