„Életutak-pályaképek” -A Magyar Nemzeti Levéltár és a Kúria közös konferenciasorozatának negyedik állomása

Dátum
Helyszín
Magyar Nemzeti Levéltár

Folytatódott az ,,Életutak-pályaképek” című konferenciasorozat. A Magyar Nemzeti Levéltár és a Kúria immáron negyedik alkalommal rendezte meg kúriai elnökök életútját és az életművükhöz köthető korszak történetét bemutató tanácskozást. Ezúttal a 20. század első két évtizedét és a Kádár-rendszer ’60-as és ’70-es éveit elemezték az előadók. 

Március 25-én a Magyar Nemzeti Levéltár Bécsi kapu téri épülete adott otthont a konferenciának, amely során először Oberschall Adolf és Günther Antal kúriai elnökök életét, hivatali működésüket ismerhettük meg. A tisztségét sajnálatosan rövid ideig betöltő Oberschall Adolf 1906–1908-ban, míg utódja, a kormányzati területről kúriai elnökké választott Günther Antal 1909 és 1920 között végezte igen nehéz körülmények között munkáját.

Szalay József aktív szereplője volt majdnem minden korabeli koncepciós pernek. Az ötvenes években ügyészségi vezetőként dolgozott, részt vett az 1956 utáni megtorlásokban, a Nagy Imre-per ügyésze volt. 1960-tól igazságügyminiszter-helyettesként működött, 1963 és 1968 között a Legfelsőbb Bíróság elnöki posztját töltötte be.

Szakács Ödön 1968 és 1980 között állt a Legfelsőbb Bíróság élén. Elnöki tevékenysége alatt szakmai munkájának és jó diplomáciai képességeinek köszönhetően erősödött a Legfelsőbb Bíróság függetlensége. Jelentős szerepe volt az igazságszolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos jogszabályok előkészítésében.  

A konferenciát a korábbi tudományos ülés előadásait feldolgozó „A Kúria és elnökei II.” című tanulmánykötet bemutatása zárta be.

Budapest, 2015. március 30.

A Kúria Sajtótitkársága


Mellékelt tudósítások: