„Életutak - pályaképek” konferencia

Dátum
Város
Budapest
Helyszín
Kúria

Dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, valamint Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke köszöntőjében a korábbi konferenciák sikeréről és fontosságáról emlékeztek meg.

A konferencia első előadójaként Bódiné Dr. Beliznai Kinga, egyetemi adjunktus, jogtörténész Juhász Andorról, a 20. század egyik legjelentősebb kúriai elnökének életéről adott részletgazdag képet.

Ezt követően Dr. Zinner Tibor jogtörténész, a Veritas Történetkutató Intézet témavezetője nagyívű előadásban mutatta be Töreky Géza kúriai elnök ellentmondásos megítélésű életművét.

Dr. Mikó Zsuzsanna kutatásai alapján az 1953 és 1958 közötti igazságügyi átszervezés kérdéseiről számolt be, különös tekintettel Domokos József legfelsőbb bírósági elnök tevékenységéről.

Végül Dr. Németh László Sándor, a Magyar Nemzeti Levéltár főosztályvezetője az 1956 utáni bírósági megtorlások végrehajtójáról, Jahner-Bakos Mihály működéséről adott szemléletes képet.

A vita során Dr. Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke néhány szóban utalt személyes emlékei alapján az 1960-as évek bíróságainak működéséről.

Az előadások után Dr. Máté Gábor nyugalmazott egyetemi tanár és Dr. Vaskúti András kúriai bíró mutatták be az első két konferencia előadásai alapján készült tanulmánykötetet. A konferencia végén a szervezők bejelentették, hogy a kötetnek várhatóan folytatása is lesz.

A konferencia programja itt megtekinthető.

A konferenciasorozat következő tanácskozására 2015 tavaszán kerül sor.

Budapest, 2014. október 10.

A Kúria Sajtótitkársága

Megjelent tudósítások: