Életbiztosítási termék kapcsán megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot vizsgáló ügyben hozott döntést a Kúria

Dátum

A Kúria a Kfv.II.37.887/2017/10. számú ítéletében kimondta, hogy a kereskedelmi kommunikáció üzenetét a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 4.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, a célzott korosztályra tekintettel kell megítélni és a teljes kommunikáció tükrében kell vizsgálni azt, hogy az üzenet megtévesztő volt-e az áru lényeges jellemzője tekintetében.

Megtévesztőnek ítélte a Kúria azt a kereskedelmi gyakorlatot, amely életbiztosítási termék esetében a valóságtól eltérően azt sugallja, hogy kisebb anyagi ráfordítás mellett a biztosítás - minden konstrukcióban - érdemi, jelentős mértékű segítséget jelent a temetési és egyéb, azzal összefüggő kiadások kifizetésében.

Budapest, 2018. november 21.

A Kúria Sajtótitkársága