EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSA AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ÉS KÚRIA KÖZÖTT A BÍRÓSÁGI INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZER FEJLESZTÉSE CÉLJÁBÓL A KÚRIÁN

Dátum

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, együttműködési megállapodást írt alá 2016. október 3-án 14 órakor a Kúrián a bírósági integrált könyvtári rendszer fejlesztése céljából.

Az együttműködés tárgya és célja:
az egységes országos bírósági integrált könyvtári rendszer a kor kihívásainak meg tudjon felelni,
a magyarországi bírósági könyvtárak olyan megújult könyvtári szolgáltatásokat tudjanak nyújtani, amelyek megfelelnek a hazai és nemzetközi felhasználói elvárásoknak,
a bírák ítélkező, szakmai tudományos és kutató tevékenységének támogatása minőségi könyvtári szolgáltatásokkal minél hatékonyabb legyen,
a könyvtárszakmai módszertani munka irányítása minél eredményesebb legyen.

Dr. Handó Tünde, az OBH elnöke és Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke véleménye szerint a hatékony igazságszolgáltatás egyik alapvető feltétele a magas színvonalon működő bírósági könyvtári rendszer. Az országos bírósági integrált könyvtári rendszer működtetését és fejlesztési irányait alapvetően meghatározzák a hagyományos könyvtári értékek és szolgáltatások megőrzése, illetve a 21. századi információs technológia alkalmazásának lehetőségei. A céloknak és a tevékenységeknek mindig összhangban kell lenniük a jelenkor aktuális feladataival, elvárásaival, illetve megoldásokat kell adniuk a könyvtár- és információtudomány 21. századi problémáira és kérdéseire. A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára által előkészített stratégiai fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési célok és elképzelések megvalósításával rövid-, közép- és hosszútávon érzékelhető fejlesztést kívánnak elérni az egységes bírósági integrált könyvtári rendszer működésében, fejlesztésében, az információellátásban és a könyvtári-információs szolgáltatásokban.

Az együttműködési megállapodás eredményeképpen az Országos Bírósági Hivatal kiemelt feladata az országos bírósági integrált könyvtári rendszer működéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó stratégiai döntések irányítása, meghozatala és a döntések végrehajtása; illetve a bírósági könyvtárak és az országos bírósági integrált könyvtári rendszer fejlesztésének, szintrehozási programjának irányítása és támogatása. A Kúria kiemelt feladata az országos bírósági integrált könyvtári rendszer módszertani tevékenységének és fejlesztésének vezető koordinálása; illetve a bírósági integrált könyvtári rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó stratégiai döntések előkészítése, javaslatok és tervek elkészítése szoros együttműködésben az Országos Bírósági Hivatallal, az országos bírósági könyvtári szakértői hálózattal és a bírósági könyvtárosokkal. 

Budapest, 2016. október 3.

A Kúria Sajtótitkársága