Együttműködés és szakmaiság: az összefogás ereje

Dátum

„A Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumok két éve – együttműködés és szakmaiság” címmel rendezett közös konferenciát 2015. március 27-én a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete, a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete és a hat Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium (KMRK).

A rendezvény dr. Trócsányi László üdvözlő levelének felolvasásával kezdődött, amelyben a külföldön tartózkodó igazságügyi miniszter a résztvevőket és az előadókat köszöntötte. Ezt követte dr. Handó Tünde, az OBH elnökének megnyitó beszéde, amelyben a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumok megalakulása óta eltelt két évet számba véve a szakág erőteljes, ambiciózus voltát, a bírók összetartó, közösségépítő szellemét hangsúlyozta, kiemelve: nem véletlen, hogy ezen két ügyszakban a legerősebbek a bírói egyesületek is. A regionális kollégiumokról szólva hangsúlyozta a kúriai kapcsolattartók fontosságát és szerepét, a bírósági szervezet munkacsoportjaiban való részvételt, valamint azt a háromhavi szakmai tanácskozást, amely az OBH-ban, a központi igazgatás szereplőinek részvételével zajlik.

A bíróságon belül a közigazgatási ügyszakasz a fékek és ellensúlyok védelmi rendszerének az egyik legkiemelkedőbb bástyája, hiszen itt közvetlenül érvényesülhet az, hogy a bíróság ítéletet mondhat az állami döntések felett – tette hozzá az OBH elnöke.

A Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületét dr. Hajnal Péter elnök, a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületét pedig dr. Tallián Blanka elnök mutatta be, őket követte a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának jogegységesítő tevékenységéről szóló előadásaival dr. Kalas Tibor, a közigazgatási szakág kollégiumvezetője, illetve dr. Tálné dr. Molnár Erika, a munkaügyi szakág kollégiumvezető-helyettese, aki a rendezvény levezető elnöke is volt.

Az elmúlt két év eredményeit a regionális kollégiumok vezetői értékelték: dr. Demjén Péter az Észak-magyarországi KMRK-, dr. Majercsik Erika a Fővárosi Törvényszék KMRK-, dr. Szőke Zoltán az Észak-dunántúli KMRK-, dr. Varga Rita, a Dél-dunántúli KMRK-, dr. Stefancsik Márta a Közép-magyarországi KMRK, dr. Cséffán József pedig az Alföldi KMRK munkáját mutatta be.

A rendezvény zárásaként a pénzügyi ítélkezési gyakorlat dilemmáiról dr. Hajnal Péter, „A munkajogi kártérítési felelősség új irányairól” címmel pedig dr. Tallián Blanka tartott előadást.

A rendezvény zárszavában dr. Darák Péter úgy összegezte az elhangzott előadásokat, hogy azok összecsengő megállapításaikkal egymást erősítették. A Kúria elnöke szerint a regionális kollégiumok igazolták, hogy nem hierarchizált módon, a horizontális kapcsolatok erősítésével is lehet új megoldásokra jutni a bírói szervezetben. Jelentős eredmény, hogy a regionális kollégiumok táblai szint nélkül élő szakmai kapcsolatokat építettek ki egymással és a Kúriával. A szervezeti keretek azonban mindig javíthatók, az új perrend megalkotása mellett felmerülhet pl. a kiemelt ügyekben szükséges speciális tudás miatt egy tábla szintű közjogi bíróság felállítása. Fontos azonban, hogy a változtatás ne tegye a bíróságokat kísérleti tereppé, hiszen a jogbiztonság a reformok időszakában is színvonalas ítélkezést követel meg a bíróságoktól.
Budapest, 2015. március 30.

A Kúria Sajtótitkársága

Megjelent tudósítások: