Dr. Simonné dr. Gombos Katalin, a Kúria Polgári Kollégiumának szóvivőjének nyilatkozata a „Magyarul Balóval” c. műsorban