Dr. Simonné dr. Gombos Katalin, a Kúria Polgári Kollégiuma szóvivőjének nyilatkozatai a 2014. évi XXXVIII. tv. hatálya alá eső devizahitelekről