Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettesének részvétele Kína, valamint Közép- és Kelet-Európa Legfelsőbb Bírósági Elnökeinek konferenciáján

Dátum
Ország
Kína
Város
Peking
Szucsou

Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese képviselte a Kúriát a Kína, valamint a közép- és kelet-európai országok közötti gazdasági együttműködés (16+1 együttműködés) igazságügyi irányú továbbfejlesztése jegyében 2016. május 3-8. között Szucsouban és Pekingben megrendezett Kína, valamint Közép- és Kelet-Európa Legfelsőbb Bírósági Elnökeinek konferenciáján. 

Xi Jinping, a Kínai Népköztársaság elnöke levélben köszöntötte a konferencia résztvevőit és sok sikert kívánt a tanácskozáshoz, amely reményei szerint erősíteni fogja a bírósági együttműködést Kína és a közép-kelet-európai országok között.

A konferencián az alábbi témák kerültek megvitatásra: bírósági reformok; a bíróságok átláthatósága; információs technológiák alkalmazása a bíróságokon; alternatív vitarendezési módok; a legfelsőbb bíróságok szerepe a hatékony igazságszolgáltatás és az egységes jogalkalmazás megteremtésében.

Dr. Kónya István hivatalos kétoldalú megbeszélést folytatott Zhou Qiang úrral, a Kínai Népköztársaság Legfelsőbb Népi Bíróságának elnökével, továbbá előadást tartott a konferencián a Kúria joggyakorlat-egységesítő tevékenységéről.

A konferencia záró napján a résztvevők ünnepélyes keretek között elfogadták a Szucsoui Konszenzust, amelyben üdvözölték a 16+1 országot magában foglaló „Egy út, egy öv” kezdeményezés eddig elért eredményeit, kifejezték a bíróságaik közötti szoros szakmai együttműködés iránti szándékukat, és meghatározták az ebből adódó feladatokat.

A Konszenzus értelmében az együttműködés célja a jogállamiság erősítése, továbbá a bíráskodás hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele a résztvevő országokban. Ennek érdekében a résztvevők vállalták, hogy folyamatosan megosztják egymással tapasztalataikat az igazságszolgáltatás hatékonyságát növelő, illetve az állampolgárok bírósághoz fordulását támogató információtechnológiai megoldások, az alternatív vitarendezési mechanizmusok (pl. közvetítői eljárás), az ítélkezési gyakorlat egységesítése és a bírósági rendszer reformja terén, továbbá legfelsőbb bírósági szinten kölcsönös szakmai látogatásokat szerveznek.

Budapest, 2016.május 9.

A Kúria Sajtótitkársága