Dr. Darák Péter az Európai Jogi Intézet (ELI) konferenciáján és közgyűlésén

Dátum
Város
Brüsszel

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, 2012. szeptember 28-29-én részt vett az Európai Jogi Intézet Brüsszelben megrendezésre kerülő konferenciáján és az azt követő közgyűlésen.

A European Law Institute (ELI) az európai jog kiemelkedő művelőinek kezdeményezésére, hosszú előkészítő munka után 2011 júliusában alakult meg. Az Intézet az európai jogközösség elmélyítését, a jogi integráció és az európai jogot érintő kutatások előmozdítását, ajánlások megfogalmazását tűzte ki célul. Pán-európai szemlélet által vezérelt célja a különböző jogi kultúráknak az európai jogba történő integrálása.

Tevékenysége a jog egész területére kiterjed, mind az anyagi és eljárásjogra, mind a magán-és közjogra. Különös hangsúlyt fektet a közösségi jog és joggyakorlat ajánlások formájában történő fejlesztésére, a közösségi jog nemzetközi szinten betöltött szerepére és a pán-európai kutatások előmozdítására. Az ELI egyben hidat kíván építeni az egyes jogi kultúrák, a köz- és magánjog, valamint az elméleti és gyakorlati szakemberek között gyakran tapasztalható szakadék felett. Az intézet saját kezdeményezésű projektjein túl kész a közösségi jog fejlesztésére hivatott más intézményekkel is konzultálni és együttműködni, olyan nem európai szervezetekkel, mint az Amerikai Jogi Intézet vagy az UNIDROIT.

A 2012. szeptember 28-29-én, a brüsszeli Királyi Flamand Művészeti és Tudományos Akadémián megrendezésre kerülő konferencián az ELI munkacsoportjai beszámolnak a befejezett projektekről, az egységes európai kereskedelmi jogra tett ajánlástervezetről, foglalkoznak az Emberi Jogok Európai Bíróságának rendkívüli ügyterhével, továbbá megvitatásra kerülnek a soron következő kutatási témák, köztük az európai közigazgatási jog elvei és az európai büntetőjogban felmerülő joghatósági konfliktusok. Az eseményt Vassilios Skouris, az Európai Unió Bírósága elnökének előadása zárja.

2012. október 1.

A Kúria Sajtótitkársága