Döntött a Kúria az NVB elnökét érintő összeférhetetlenségről szóló indítványról

Dátum

Tájékoztató a Kúria Kvk. II.37.220/2018. számú választási ügyben meghozott döntéséről: A Kúria 2018. február 28-án helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 127/2018. számú, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke összeférhetetlenségének megállapítása iránti indítványt elutasító határozatát.

A Kúria megállapította, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. (2) bekezdés d) pontja az összeférhetetlenség megállapításához két együttes feltételt szab, egyrészt meghatározza az érintett, „foglalkoztató” szervet, másrészt előírja a meghatározott szervvel a munkajogviszony fennállását. Hangsúlyozza a Kúria azonban azt is, hogy az összeférhetetlenségi szabályok nem értelmezhetők kiterjesztően. Az összeférhetetlenség fennállásához mindkét feltétel együttes megléte szükséges, az egyik feltétel vagy mindkét feltétel fennállásának hiánya kizárja az összeférhetetlenség megállapítását. A bírósági felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálódva a Kúria azt állapította meg, hogy a Nemzeti Választási Bizottság elnöke által az Államreform Bizottság elnöki tisztének betöltése nem eredményez összeférhetetlenséget.

A határozat teljes szövege a Kúria honlapján olvasható: http://kuria-birosag.hu/hu/valasztasi-ugyek

Budapest, 2018. február 28.            

A Kúria Sajtótitkársága