Darák Péter: A Kúria biztosítja a közigazgatási ügyek szakszerű és folyamatos elbírálását

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. július 2.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke sajtóreggeli keretében tájékoztatta a sajtó és médiumok képviselőit a Kúria 2019. első félévi tevékenységéről, a legfontosabb ítéletekről, joggyakorlat egységesítő tevékenységet érintő döntésekről 2019. július 2-án, Budapesten, a Múzeum Kávéházban. Az eseményen beszámolt a Kúria elnökhelyettese és a kollégiumok vezetői is a hatáskörüket érintő témákról.

Darák Péter a szervezetileg elkülönített közigazgatási bíróságok felállításának elhalasztása kapcsán leszögezte, a változás nem okoz fennakadást az ítélkezésben. Rávilágított, a Kúria biztosítja a közigazgatási ügyek szakszerű és folyamatos elbírálását. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) vezetése és az Országos Bírósági Tanács (OBT) viszonyrendszeréről szólva kiemelte, a Kúria elnöke az Alaptörvény erejénél fogva tagja az OBT-nek. Az OBH és OBT működését szintén az Alaptörvény, illetve más jogszabályok rendezik. Felhívta arra figyelmet, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek mindkét szervezet köteles eleget tenni. A vitát egymással kell rendezni, a Kúria elnöke pedig mindent megtesz a diskurzus alkotmányos keretek közötti rendezésének érdekében. Darák Péter rávilágított, a kommunikációt fenn kell tartani a közös igazgatási feladatok elvégzésének érdekében. A Kúria elnöke tájékoztatójában szólt a legfőbb bírói fórum ez évi rendezvényeiről és a választási jogorvoslatok elbírálásának tapasztalatairól is. Darák Péter bejelentette, a közigazgatási perrendtartási szabályok értelmezése érdekében felállított egy konzultációs testületet, annak irányításával pedig a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium vezetőjét bízta meg.

A sajtótájékoztatón a dr. Kónya István Kúria elnökhelyettese, illetve a Kollégiumok vezetői kúriai döntéseket ismertettek, beszámoltak a joggyakorlat egységesítése terén elvégzett munkáról, de szó volt a Kúria mellett működő testületek – például a devizahiteles pereket vizsgáló bírói grémium – állásfoglalásairól is.

Budapest, 2019. július 2.

 

A Kúria Sajtótitkársága