Darák Péter: ki kell alakítani az új eljárásjogi rendelkezések alkalmazásának következetes, a jogkereső állampolgár számára átlátható gyakorlatát

Dátum

Teljes Ülést tartott a Kúria 2018. május 14-én a legfőbb bírói fórum dísztermében. A tanácskozáson kúriai tanácselnökök számoltak be tavalyi ítélkezési tevékenységükről, nemzetközi szemináriumokon elhangzottakról és megválasztották az első- és másodfokú szolgálati bíróság új tagjait is.

A Kúria elnöke az ülésen bemutatta a most megjelent 2017. évi Évkönyvet. Dr. Darák Péter az előszavát idézve ismertette, hogy miért tekinthető a tavalyi év a felkészülés évének. A legfőbb bírói fórum vezetője szerint a nagy eljárásjogi kódexek megújulása, a közigazgatási bíráskodás önálló eljárásjogi alapokra helyezése önmagában is komoly kihívások elé állítja az ítélkező bírót. Darák Péter felhívta a figyelmet arra, hogy nem elegendő az új jogszabályok megtanulása, a folyamatos önképzés. Rámutatott, biztosítani kell az adott eljárási kódex hatályba lépése előtt indult ügyeknek a korábbi eljárási törvénnyel összhangban történő elbírálását, egyúttal pedig ki kell alakítani az új eljárásjogi rendelkezések alkalmazásának következetes, a jogkereső állampolgár számára átlátható gyakorlatát. Ezen túlmenően a Kúria elnöke szerint ki kell alakítani a befogadási eljárás gyakorlatát is. Darák Péter hangsúlyozta, hogy a befogadás nem öncélú válogatás, a jogegységesítő szemlélet biztosítását kell előtérbe helyezni.

A Teljes Ülésen Darák Péter ismertette a Kúria 2017. évi tevékenységét, dr. Bartal Géza, a bírói tanács elnöke beszámolt az elvégzett munkájáról, tanácselnökök szóltak az általuk elbírált legfontosabb ügyekről. Dr. Vezekényi Ursula és dr. Molnár Gábor Miklós tanácselnökök beszámoltak a Kúria és az Osztrák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága bíráinak a Pannonhalmi Bencés Főapátságban megtartott bírói szemináriumról.

A tanácskozás zárásaként dr. Szabó Miklós, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanára tartott előadást “A jogeset dialektikájához – A kazuisztika” címmel.

Budapest, 2018. május 14.

A Kúria Sajtótitkársága