Darák Péter: A felkészülés igénye vezette a tavalyi évet

Dátum

A Kúria 2017. évi, a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében elvégzett tevékenységéről számolt be dr. Darák Péter az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt 2018. november 20-án, Budapesten. A Bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.

A felkészülés igénye vezette a 2017. évet – emelte ki a Kúria elnöke a beszámolót ismertetve. Hozzátette, a legfőbb bírói fórum tevékenységének jelentős része arra irányult, hogy az új eljárásjogi és perrendtartási kódexeknek értelmezést adjanak, és alkalmazásukat szakmailag előkészítsék. Darák Péter beszélt a Kúria jogegységi határozatairól és a kollégiumi véleményekről. Az ügyek befogadási rendjének meghatározását kiemelt feladatnak nevezte. A főbíró a Kúrián működő főtanácsadói rendszerről elmondta, a program célja olyan az ítélkezési munkát segítő háttértámogatás kiépítése, amely alkalmas a tudomány eredményeinek beépítésére a bírói joggyakorlatba.

Az önkormányzati normakontroll körében elvégzett tevékenységről szólva Darák Péter elmondta, 45 e tárgykörbe tartozó ügy került a Kúria elé 2017-ben, 39 esetben érdemi döntés született. A települési adó kivetésének témakörében hozott határozatok jelentőségét emelte ki a legfőbb bírói fórum vezetője.

Képviselői kérdésre válaszolva Darák Péter a devizahiteles ügyek elbírálása kapcsán elmondta, a Kúrián konzultációs testület vizsgálja a joggyakorlatot és a jogkérdéseket, a Polgári Kollégium pedig folyamatosan figyeli és elemzi az Európai Unió Bíróságának ítéleteit, vizsgálja a magyar bírói gyakorlatra kifejtett hatásukat.

Szintén képviselői kérdésekre válaszolva az új közigazgatási bírósági rendszer felállításával kapcsolatban kifejtette, a szervezeti elkülönülés előnyös lehet a szakmai munka szempontjából. A Kúria elnöke magyar történelmi, illetve nyugat-európai, valamint lengyel és cseh példákat említett a modell hatékony működésének szemléltetése céljából. Leszögezte, a Kúria támogatja a folyamatos ítélkezés biztosítását. Ugyanakkor felhívta a figyelmet az átmeneti időszakban várható nehézségekre is. Példaként említette egy felsőbírósági igazságügyi alkalmazotti kör létrehozásának kihívásait. Darák Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a reform konkrét megvalósulásról történő véleményalkotás túlmutat a bizottsági beszámoló szabályozási keretein.

A Kúria elnökét a bizottsági tagok ezen túlmenően kérdezték a joggyakorlatnak új irányt szabó kúriai döntésekről a jogos védelem, az uzsora bűncselekmények és a fogyasztóvédelem tárgykörében, valamint arról is, milyen lehetősége van a feleknek abban az esetben, ha aggályaik merülnek fel a bíró pártatlanságával kapcsolatban.

A Kúria elnökének 2017. évi beszámolójának elfogadását a bizottsági tagok 11 igen szavazattal egyhangúlag támogatták.

Budapest, 2018. november 20.

 

A Kúria Sajtótitkársága