A bírói függetlenség intézményi garanciái – A Kúria Werbőczy Intézete részkutatási projektjének első eredményei

Dátum

A Kúria kiemelt figyelmet fordít a bírói függetlenség és az igazságszolgáltatás függetlensége elemeinek, tradícióinak, illetve kihívásainak feltárására, ezért 2022. áprilisában önálló kutatást indított ebben a tárgykörben a Kúria Werbőczy Kutatóintézetének közreműködésével.

„Az igazságszolgáltatás függetlenségének komplex, történeti, társadalomtudományi, jogösszehasonlító vizsgálata” című kutatás célja egyfelől annak igazolása, hogy a bírói függetlenség már a korai századokban is követelmény volt a magyar igazságszolgáltatásban, másfelől annak a több évszázados jogszabályi háttérnek a bemutatása, amely elvezet az Alaptörvényben rögzített rendelkezésekhez. Ennek egyik pillére „A bírói függetlenség intézményes garanciái” című részkutatás, amelynek lezáráshoz közeledve október 11-én workshopot szerveztünk a Kúria elnöke és a kutatók részvételével.

A tudományos műhelymunka során Prof. Dr. Varga Zs. András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Kúria elnöke bevezető előadása és dr. Ábrahám Márta, a Werbőczy Kutatóintézet igazgatójának gondolatai után a kutatók összefoglalták munkájuk legfontosabb megállapításait, első eredményeit. A beszámolók az alábbi tematika alapján zajlottak:

  • A bírói függetlenség felszámolása a II. világháborút követően és visszaállítása a rendszerváltás után - Dr. habil. Balogh Judit, egyetemi docens, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  • A bírói függetlenség kérdése az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában - Dr. Simonné Prof. Dr. Gombos Katalin, tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, a Kúria tanácselnöke
  • A bírói függetlenség, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára és a testületi szervekre - Prof. Dr. Cservák Csaba, tanszékvezető egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  • A bírói függetlenség személyi és intézményes garanciái Magyarországon - Bódiné Dr. habil. Beliznai Kinga, tanszékvezető egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, a Kúria főtanácsadója és dr. Liktor Zoltán Attila PhD, a Kúria főtanácsadója
  • Gondolatok a legfelsőbb bírói fórumok autonómiájáról - Dr. Hajas Barnabás PhD egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, a Kúria bírája

A workshop Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar tanszékvezető egyetemi tanára, a Kúria elnökhelyettesének összegző gondolataival zárult.

A rendezvényen filmfelvétel is készült - az előadások rövidített kivonata megtekinthető a következő linkeken:

Prof. Dr. Varga Zs. András: https://www.youtube.com/watch?v=Wgoa_NqV9Rc
Dr.  Ábrahám Márta: https://www.youtube.com/watch?v=RoxagGXEmgM
Dr. habil. Balogh Judit: https://www.youtube.com/watch?v=G8_rpZLVnvc
Dr. Simonné Prof. Dr. Gombos Katalin: https://www.youtube.com/watch?v=tlmVl1Rj_ko
Prof. Dr. Cservák Csaba: https://www.youtube.com/watch?v=RzjSGueNEvs
Bódiné Dr. habil. Beliznai Kinga és Dr. Liktor Zoltán: https://www.youtube.com/watch?v=lNeuFgg5SuQ
Dr. Hajas Barnabás PhD: https://www.youtube.com/watch?v=hxuKsm6rGm0
Prof. Dr. Patyi András: https://www.youtube.com/watch?v=xvLW-5NPzpo

Budapest, 2022. október 21.

A Kúria Kommunikációs Osztálya