Az új koronavírus által okozott járványügyi helyzetben szükséges intézkedésekről döntött a Kúria elnöke

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. március 16.

Rendkívüli ítélkezési szünet lépett életbe 2020. március 15-én a Kúrián. Dr. Darák Péter elnöki utasítást adott ki az új koronavírus által okozott járványügyi helyzetben szükséges intézkedésekről. A legfőbb bírói fórum nem tart tárgyalásokat és nyilvános üléseket. A Kúrián a személyes ügyfélfogadás szünetel.

A Kúrián válságstáb működik

A Kúria elnöke 2020. március 11. napján három fős válságstábot hozott létre a Kúria elnökhelyettesének vezetésével. A válságstáb feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse a Kormány, az egészségügyi szervek által kiadott intézkedéseket, eljárásrendeket, tájékoztatókat, szoros kapcsolatot tartson a társszervekkel és az Országos Bírósági Hivatallal, az információk birtokában gondoskodjon a szükséges intézkedések haladéktalanul megtételről, gondoskodjon a Kúria munkavállalóinak és ügyfeleinek tájékoztatásáról, a meghatározott intézkedések szervezeti egységek általi megvalósítását ellenőrizze és arról a Kúria elnökét tájékoztassa.

Az igazságszolgáltatási tevékenységet érintő intézkedések

A Kúria az igazságszolgáltatási tevékenységét a rendkívüli ítélkezési szünet időtartama alatt kizárólag a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési zárlati és ellenőrzési szabályok betartásával láthatja el.

Az ítélkező tanácsok tárgyalást, illetve nyilvános ülést nem tartanak. A 2020. április 15. napjáig kitűzött tárgyalások, nyilvános ülések elhalasztásáról a Kúria eljáró tanácsai intézkednek. A személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményeket a Kúria lehetőség szerint távmeghallgatás útján folytatja le.

Belépés a Kúria épületébe

A Kúria épületébe kizárólag a hivatali kötelezettségét ellátó és bírói vagy igazságügyi alkalmazotti, valamint ügyészségi alkalmazotti igazolvánnyal, illetve egyedi engedéllyel rendelkező személy léphet be. A kezelőirodák a tájékoztatási feladataikat munkanapokon 9-12 óra között kizárólag távközlési eszköz, illetve elektronikus rendszeren keresztül látják el, a személyes ügyfélfogadás szünetel.

A Sajtótitkárságról

A Sajtótitkárság ügyeletet tart. A Kúria a nyilvánosságot a honlapján tájékoztatja. A közlemények és a Sajtótitkárság munkatársainak elérhetőségei a weboldalon olvashatók: https://kuria-birosag.hu/sajto.

Budapest, 2020. március 16.

A Kúria Sajtótitkársága