Az új eljárási kódexek segítik a bíróságok munkáját, gyorsabb és alaposabb ítélkezést tesznek lehetővé

Dátum

Az Országgyűlés plenáris ülésen számolt be dr. Darák Péter a Kúria 2017. évi, a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében elvégzett tevékenységéről 2018. december 13-án. Az Országgyűlés valamennyi frakciója akként foglalt állást, hogy támogatják a beszámoló elfogadását a szavazásnál.

A felkészülés igénye határozta meg a 2017-es évet – hangsúlyozta a Kúria elnöke. Dr. Darák Péter elmondta, a tavalyi évet az új eljárásjogi és perrendtartási szabályok hatályba lépésével kapcsolatos szakmai előkészületek jellemezték, felhívta a figyelmet az ügy-befogadási rendet kialakító döntésekre. Szólt a Kúria a jogegység biztosítására irányuló tevékenységéről, az önkormányzati normakontroll érdekében végzett munkáról, a felsőbíróság szervezetével kapcsolatos ügyekről, kiemelt közérdeklődésre számot tartó egyedi ügyekben hozott elvi határozatokat is.

Novemberben az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága egyhangúlag támogatta a Kúria elnökének 2017. évi beszámolóját.

A Kúria elnökének beszámolói a legfőbb bírói fórum honlapján olvashatók.

Budapest, 2018. december 13.

A Kúria Sajtótitkársága