Az origótól a gyakorlatig - avagy a jogalkotásban és a jogalkalmazásban jártas szakértők szakmai konferenciája a Kúrián

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2016. február 29.

„ A jogalkotás és a bírói gyakorlat kölcsönhatásának aktuális kérdései” címmel konferencia került megrendezésre az Igazságügyi Minisztérium és a Kúria közös szervezésében 2016. február 29-én a Kúria Dísztermében.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnökének köszöntője után, Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter nyitóbeszéde hangzott el.

A találkozón az ún. visszacsatolásra helyezték a hangsúlyt, de két különböző megközelítésben. Az Igazságügyi Minisztérium az összetett kodifikációs folyamat előkészítő szakaszában tudományos alapú szakmai elemző munkát végez, melynek részét képezi a hatályos jogszabályok bírók általi alkalmazásának gyakorlata is. A primer kutatásból nyert információk, majd ezek elemzése által kapott megállapítások, tapasztalatok célja, hogy segítsék a jogalkotót jogszabályszerkesztése során.

A Kúria szintén joggyakorlat-elemző tevékenységet végez, melynek célja, hogy az ítélkezési gyakorlat vizsgálata során nyert tapasztalatok növeljék az ítélkezés szakmai színvonalát és egységesítsék a jogalkalmazást.

A két elemző tevékenység célját tekintve tehát nem azonos, de a két intézmény tevékenysége szoros kölcsönhatásban van egymással. Ahhoz, hogy egy demokratikus jogállamban minden kritériumnak megfelelő jogszabályok születhessenek mindenképpen szükség van a folyamatos szakmai párbeszédre.  Szem előtt kell tartani a visszacsatolás jelentőségét. Kiemelendő, hogy nem a bírósági határozatok kiértékelése, vagy kritizálása az Igazságügyi Minisztérium célja, hanem az, hogy a már hatályos és a még fogalmazás alatt álló jogi normák minél célravezetőbben segítsék a jog érvényesülését.

A konferencián a büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási jogterületet is érintő kúriai és minisztériumi elemzéseket ismertettek az előadók.

Budapest, 2016. február 29.

A Kúria Sajtótitkársága

Az eseményről megjelent tudósítások:

Az eseménnyel foglalkozott még az EchoTV híradó 2016. február 29-i, 22:00 órai adása, 17:19-től