Az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózata (ENCJ) delegációjának látogatása a Kúrián

Dátum

2022. október 18-án az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózatának (ENCJ) küldöttsége tett látogatást a Kúrián.

A delegációt Filippo Donati úr, az ENCJ jelenlegi elnöke vezette, és jelen volt Dalia Vasariene asszony, az ENCJ ez év végén hivatalba lépő megválasztott új elnöke is.

Látogatásuk egyik kiemelt célja az volt, hogy tájékoztatást adjanak az ENCJ, mint az Igazságszolgáltatási Tanácsok családjának tagjai és megfigyelői státuszban lévő testületei közötti tapasztalatcseréről, amely a bírói függetlenség megerősítésére és fenntartására irányul. Ennek keretében szükségesnek látták a Kúria elnökével párbeszéd folytatását.

Dr. Varga Zs. András a megbeszélés során hangsúlyozta, hogy Magyarországon az Alaptörvény és a bíróságok szervezetére és bírók jogállására vonatkozó törvények stabil, erős jogszabályi kereteket adnak a bírói függetlenség biztosításához, amely azt is lehetővé teszi, hogy tevékenységükről a bírói testületek szabadon publikálhassanak. Ez az egyik legerősebb jogosítványuk.

A találkozó során megvitatták az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal elnökének, mint a bíróságok igazgatásáért felelős „depolitizált miniszter”, központi igazgatási tevékenységének kereteit. A Kúria elnöke kiemelte, hogy semmilyen módon nem befolyásolja az alsóbb szintű bíróságok bíróit, mint ahogy az Alkotmánybíróság sem a Kúriát, amikor megváltoztatja vagy megsemmisíti azok döntéseit törvényes jogorvoslati eljárás keretében.

Az egyeztetés témáját képezte továbbá a magyar közigazgatási bírósági rendszer továbbfejlesztésére tett javaslatok áttekintése, valamint a Kúria jogegységi panasz eljárásának a bemutatása.

A találkozó résztvevői elkötelezték magukat a dialógus jövőbeni folytatása mellett.

Budapest, 2022. október 18.         

A Kúria Kommunikációs Osztálya