Az Európai Unió Legfelsőbb Bírósági Elnökei Hálózatának bécsi kollokviumán vett részt a Kúria elnöke

Dátum

2023. november 9-11. között Bécsben rendezték meg az Európai Unió Legfelsőbb Bírósági Elnökei Hálózatának soron következő kollokviumát és közgyűlését, amelyen Dr. Elisabeth Lovrek, az Osztrák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága elnökének meghívására dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke és dr. Gyarmathy Judit, a Kúria főtitkára is részt vett.

A találkozón a résztvevők három fő területet vizsgáltak meg: a joggyakorlat egységességét és annak belső eltéréseit legfelsőbb bírósági szinten, a nemzeti és szupranacionális bíróságok közötti párbeszéd lehetőségét az emberi jogi kérdéseket érintően, valamint a mesterséges intelligencia hatását a bíróságok munkájára és az igazságszolgáltatásra.

A Kúria elnöke a joggyakorlat egységességével foglalkozó szekcióban felszólalásában kiemelte, hogy Magyarországon a bíróságok jogalkalmazó tevékenysége egységének biztosítása alapvetően a Kúria feladata. A Kúria az ítélkezés egységét részben a felülvizsgálat során, részben pedig más, kifejezetten jogegységesítő eszközökkel, különösen a jogegységi panasz eljárás és a jogegységi eljárás útján teremti meg.

A magyar bírósági rendszerben a Kúriának jelentős közvetítő szerepe van egyfelől a másik három felsőbíróság, az Alkotmánybíróság, az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága, másfelől az általános hatáskörű bíróságok között.

A Hálózat november 10-i délelőtti ülésszakán közös tanácskozást tartottak a Hálózatban tagsággal és megfigyelő státusszal rendelkező főbírók, valamint az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága vezető képviselői, köztük Koen Lenaerts, az Európai Unió Bíróságának elnöke, továbbá Siofra O’Leary, az Emberi Jogok Európai Bíróságának elnöke. Lenaerts elnök úr felszólalásában utalt arra a lojális együttműködésre, amellyel Magyarország az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatához viszonyul, legutóbb például a büntetőeljárásról szóló törvény módosításával.

A Hálózat közgyűlésén hozott határozatok értelmében a szerb legfelsőbb bíróság elnöke megfigyelői státuszt kapott a Hálózat szervezetén belül, valamint részben megújult a Hálózat igazgató tanácsi testülete. A Hálózat új elnökéül a svéd legfelsőbb bíróság elnökét, Anders Eka urat választották meg.

Budapest, 2023. november 10.

A Kúria Kommunikációs Osztálya