Az európai fejlődés egyik záloga a bíróságok közötti nemzetközi párbeszéd

Dátum

A Kúria és az Alkotmánybíróság bírái, valamint németországi bírók, jogtudósok tanácskoztak a Kúrián 2017. december 1-én Budapesten. „A tagállami és európai bíróságok közötti párbeszéd kapcsán kialakult ítélkezési gyakorlat Magyarország és Németország példáján keresztül” című konferencián a résztvevők tudományos előadások, pódiumbeszélgetések és a diszkussziót szolgáló hozzászólások segítségével vitatták meg a téma főbb aspektusait. A Kúria dísztermében tartott tanácskozásra a Heidelbergi Tudományos Akadémiáról és a Heidelbergi Egyetemről is érkeztek jogászprofesszorok, fiatal jogtudósok.

A Kúria elnöke megnyitójában a magyar és a német jogi és ítélkezési dialógus fontosságát hangsúlyozta. Dr. Darák Péter üdvözölte, hogy a tavaly Heidelbergben megkezdett alkotmányos párbeszédet Budapesten folytathatják az intézmények.

Az Alkotmánybíróság elnöke köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai bíróságok közötti párbeszéd záloga az európai fejlődésnek. Dr. Sulyok Tamás szerint a tudomány szakembereinek bevonása a jogi dialógusba új alapokra helyezi ezt a kapcsolatot. A taláros testület vezetője emlékeztetett arra, hogy a magyar Alkotmánybíróság jogköre 2012-ben bővült az ún. valódi alkotmányjogi panasz vizsgálatával. Ugyanakkor példaértékű lehet ennek kapcsán Németország, ahol ez az intézmény közel ötven éves múltra tekint vissza.

Dr. Thomas W. Holstein köszöntő szavait dr. Molnár-Gábor Fruzsina tolmácsolta a közönségnek. A Heidelbergi Tudományos Akadémia elnöke a fiatal jogtudósoknak a nemzetközi tudományos dialógusban betöltött szerepére hívta fel a figyelmet. Dr. Paul Kirchhof a Heidelbergi Egyetem professzorának köszöntő levelét olvasták fel a résztvevőknek, amelyben a korábbi német alkotmánybíró hangsúlyozta, az alkotmányos jogrendszer területén is egységes Európára van szükség.

A megnyitót követő előadások során a résztvevők beszéltek a rendes bíráskodás és az alkotmánybíráskodás viszonyáról, az ítélkezés és a jogrendszer határairól, valamint az ítélkezés szerepéről az európai integrációban.

A négy intézmény közötti szakmai párbeszéd egy évvel ezelőtt Heidelbergben indult, a tudományos alapokon nyugvó együttműködést a jövőben is folytatni kívánják a felek.

Budapest, 2017. december 1.

A Kúria Sajtótitkársága