Az EU Legfelsőbb Bírósági elnökeinek találkozója Stockholmban

Dátum

„Nyílt adatok és mesterséges intelligencia” címmel rendezett tanácskozást az Európai Unió Legfelsőbb Bírósági Elnökeinek Hálózata 2022. május 5-7. között Stockholmban. A találkozónak, amelyen részt vett dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke és dr. Gyarmathy Judit, a Kúria főtitkára is, ezúttal a Svéd Királyság Legfelsőbb Bírósága adott otthont.

A kollokvium munkája három fő téma köré épült. Egy szekció foglalkozott a nyílt tudás és a magánélethez, illetve magántitokhoz való jog, a nyílt igazságszolgáltatás és a bírói munka, valamint az igazságszolgáltatás iránti tisztelet kérdéseivel. A második szekcióülés fókuszában a nyílt adatok és a legfelsőbb bíróságok munkamódszereinek témaköre állt, míg a harmadik szekció a jogállamiság tiszteletben tartásának kérdéskörét vizsgálta meg.

A magyar küldöttség beszámolt a Bírósági Határozatok Gyűjteménye és az Ítélkezést Támogató Rendszer működtetése során szerzett tapasztalatokról. Az informatikai környezet alkalmazása tekintetében a magyar bírósági szervezet az európai élbolyba tartozik. A jogállamiság értéke tekintetében a Kúria elnöke kifejtette, hogy Magyarország igyekszik elfogadni és megvalósítani a Velencei Bizottság ajánlásaiból mindazt, ami az alkotmányos rendünkkel összhangba hozható, sőt, az Alaptörvény módosítására is sor került ebből az okból. Ugyanakkor azt sem lehet elhallgatni, hogy a jogállamiság-védelem gyakran csapda-jellegű: amit az egyik nemzetközi intézmény javaslatára az érintett ország megvalósít, azt a másik figyelmen kívül hagyja és a kiinduló helyzetre alapozza a kritikákat.

Budapest, 2022. május 9.

A Kúria Kommunikációs Osztálya