Az Emberi Jogok Európai Bíróságának nemzetközi konferenciája és ünnepi ülése

Dátum

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke Robert Spano úr, az Emberi Jogok Európai Bírósága elnökének meghívására Dr Sulyok Tamás úrral, az Alkotmánybíróság elnökével együtt részt vett 2021. szeptember 10-én Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai Bíróságának évnyitó ünnepi ülésén, és az annak alkalmából megrendezett ’Jogállamiság és igazságszolgáltatás a digitális korszakban’ nemzetközi konferencián.

Az ünnepi ülésen jelen volt több európai legfelsőbb bírósági és alkotmánybírósági elnök, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírói, az Európai Unió Bíróságának képviselői.

Az ünnepi ülés meghívott felszólalójaként a Holland Királyság Legfelsőbb Bíróságának elnöke, Dineke de Groot asszony ismertette az emberi jogok védelmével kapcsolatos holland legfelsőbb bírósági tapasztalatokat, joggyakorlatot.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ünnepi üléséhez kapcsolódóan a Kúria elnöke találkozott Małgorzata Manowska asszonnyal, a Lengyel Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának első elnökével és Damijan Florjančič úrral a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnökével. A főbírók áttekintették a kétoldalú legfelsőbb bírósági kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségeit, valamint megbeszélték a Visegrádi Négyek, valamint Horvátország és Szlovénia legfelsőbb bíróságai közötti együttműködési kapcsolatok alakulását és elmélyítésének lehetőségeit is.

Budapest, 2021. szeptember 13.

a Kúria Kommunikációs Osztálya