Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért: a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 49. vándorgyűlése Miskolcon

Dátum

Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért címmel tartotta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 49. Vándorgyűlését 2017. július 5-7. között Miskolcon. Az eseményt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a MKE Borsod Megyei Szervezete, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a Miskolc Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum és a Miskolc Megyei Jogú Város közreműködésével rendezte.

Az MKE a vándorgyűlés központi témájául a szűkebb és tágabb társadalmi környezet életminőségének javítását, illetve kereteinek vizsgálatát tűzte ki, amellyel hagyományosan kapcsolódott az IFLA (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) erre az évre meghirdetett célkitűzéseihez is.

A szakmai konferencia fő helyszíne a Miskolci Egyetemváros volt. Itt rendezték meg a plenáris- és a szekcióüléseket, a rendezvényt kísérő szakmai kiállítást, illetve egyéb szakmai programokat is. A közel 800 résztvevő könyvtáros megismerte a város és a megye kulturális és turisztikai értékeit is.

A szakmai tanácskozás második napján dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a személyes adatok kezeléséről tartott előadást. A találkozó fő mottója és témája kapcsán az MKE főtitkára, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője egy szakmai tanulmányút tapasztalatait ismertette.  Gerencsér Judit arról beszélt, hogy az életminőség kérdése, a közösségépítés hogyan jelenik meg a dán könyvtári szolgáltatásokban. A főtitkár asszony elmondta, hogy a tanulmányút lehetőség biztosított a magyar könyvtári rendszer fejlesztése tekintetében hasznos új külföldi kezdeményezések, módszerek és szemléletmód megismerésére is, amelyeket nagyon fontosnak tart a hazai könyvtárak jelenlegi és jövőbeli szakmai fejlesztése vonatkozásában. Felhívta a figyelmet arra, hogy a legfőbb feladat a dán könyvtárak számára a jobb, értékesebb, tudatosabb életet élő állampolgárok igényeinek kielégítése, azaz a jelen és a jövő életminőségének tudatos, előrelátó fejlesztése. Előadásában kiemelte, a könyvtár a minél magasabb szintű életminőségért tevékenykedik.

Budapest, 2017. július 11.

A Kúria Sajtótitkársága