Az áfalevonási jog gyakorlásának jogszabályi feltételei

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2014. február 25.

Kfv.VI.35.818/2012

Az elsőfokú adóhatóság határozatában részletesen elemezte a több évet átfogó, hat különálló szerződésből álló jogügylet sorozatot és annak adójogi következményeit. Megállapította, hogy az egyik jogügylethez kapcsolódóan kiállított számlában szereplő általános forgalmi adót a felperesi gazdasági társaság jogszerűtlenül vonta le, mivel az alapul szolgáló számla hiteltelen. A határozatot a másodfokú hatóság helybenhagyta, majd az elsőfokú bíróság jogerős ítéletében a keresetet elutasította.

A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljáró Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta azzal, hogy a felperes áfalevonási jogának gyakorlása során sérültek a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok, mely tényt a támadott ítélet jogszerűen rögzítette.

Budapest, 2014. február 24.

A Kúria Sajtótitkársága